Home / Agenda / Audience

Audience

19 december 2022

Zijne Majesteit de Koning ontvangt Zijne Excellentie Christophe Lutundula, vice-eersteminister en minister van buitenlandse zaken van de Democratische Republiek Congo, in audiëntie in het Paleis te Brussel. Deze ontmoeting gaat vooraf aan de ondertekening van de Bijzondere overeenkomst tussen België en de DRC betreffende de goedkeuring van de portefeuille van de gouvernementele samenwerking 2023-2027. Vice-eersteminister Frank Vandenbroucke, die belast is met Ontwikkelingssamenwerking, en minister van buitenlandse zaken Hadja Lahbib zijn ook aanwezig.