Home / Agenda / Audiëntie

Audiëntie

21 juni 2022

Zijne Majesteit de Koning ontvangt mevr. Valerie De Bue, Minister van Ambtenarenzaken, Informatica en Administratieve Vereenvoudiging van de Waalse regering, in audiëntie.