Home / Agenda / Audiëntie

Audiëntie

9 december 2018

De Koning heeft deze zondagmiddag de Eerste Minister Charles Michel in audiëntie ontvangen op het Koninklijk Paleis.

Op voorstel van de Eerste Minister heeft de Koning het aangeboden ontslag aanvaard van de heren Jambon, Van Overtveldt en Loones als ministers van Veiligheid en Binnenlandse zaken, van Financiën en van Defensie, alsook van de Heer Francken en Mevrouw Demir als staatssecretarissen voor Asiel en Migratie, voor Armoedebestrijding, Gelijke kansen, Personen met een beperking en Wetenschapsbeleid, en heeft de heren De Crem en De Backer benoemd tot ministers.