Home / Agenda / Audiëntie

Audiëntie

2 juli 2019

Zijne Majesteit de Koning ontvangt dhr. Wouter Beke in audiëntie voor zijn eedaflegging als Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking. De eedaflegging gebeurt in het Paleis te Brussel in aanwezigheid van de Eerste minister.