Home / Agenda / Balie van Brussel

Balie van Brussel

5 februari 2020

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan de Balie van Brussel bij de Nederlandstalige en de Franstalige orde van advocaten. De Balie van Brussel viert haar 35-jarig bestaan in 2019. De Koning gaat er in gesprek met enkele jonge advocaten en maakt ook kennis met het project DIApositief. Een project om jongeren van buitenlandse origine te stimuleren voor een studie rechten en voor een carrière in de advocatuur. De Koning maakt ook kennis met het project Justibus waarbij men met een bus in de 19 Brusselse gemeenten gratis praktische en juridische informatie aanbiedt aan de burger om zo de toegang tot justitie te vergemakkelijken.