Home / Agenda / BE Heroes

BE Heroes

15 september 2022

Zijne Majesteit de Koning ontvangt tien helden van het initiatief Be Heroes op audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel. Het burgerinitiatief Be Heroes zocht, met de steun van de Koning en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, alledaagse helden die met kleine daden een groot verschil maken en die, ver van alle aandacht, het beste van zichzelf geven om anderen te helpen. Iedereen kon op  beheroes.be zijn of haar held nomineren. Uit alle ingezonden verhalen werden er 50 helden gekozen om aanwezig te zijn op de plechtigheid van de Nationale Feestdag op 21 juli. Tien onder hen vertellen nu hun verhaal aan de Koning tijdens een collectieve audiëntie, in bijzijn van de persoon die hen nomineerde.

Meer informatie over de Nederlandstalige laureaten:

Hanne Van Laer. Hanne, uit de provincie Vlaams-Brabant, richtte, na het overlijden van haar dochtertje Mina, samen met enkele vrienden de vzw Casa Magnolia (Neerijse) op om gezinnen met een kind met een levensbedreigende ziekte te ondersteunen. Wat startte met een groepje vrienden, groeide uit tot een organisatie met meerdere teams en vrijwilligers. De vzw biedt verschillende diensten aan: een oppasdienst die ouders die dag en nacht voor een zwaar ziek kind moeten zorgen, bijstaat en hen de kans geeft om tijdelijk deze zorg over te laten aan verpleegkundigen; een snoezelmobiel die kinderen een heerlijk ontspannende ervaring geeft het lotgenotencontact om ouders en kinderen die zich in vergelijkbare situaties bevinden met elkaar in contact te brengen; en ten slotte de “helpende handen”, waarbij vrijwilligers meehelpen in het huishouden en praktische zaken regelen voor ouders van een kind met een levensbedreigende ziekte. (Genomineerd door Marianne Fontaine)

Lieve Dossche. Lieve, uit de provincie West-Vlaanderen, kreeg een zeldzame immuniteitsziekte en verloor hierdoor, kort na haar ingenieursstudies, haar werk. Onder impuls van haar dokter werd Lieve vrijwilliger; eerst als secretaris van VVB (Vlaamse Vereniging van Bechterew-patiënten) en daarna bij de “Stedelijke Raad voor Personen met een handicap” in Brugge. 25 jaar later, waarvan 20 jaar als voorzitter, is de stad Brugge toegankelijk maken haar passie geworden. Dit doet ze niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar doven, blinden, bejaarden en personen die een kinderwagen meenemen. Lieve is een expert geworden. Ze is net omwille van haar expertise niet alleen actief in de stedelijke raad, maar ook in de “eerstelijnszone”, “de voorzieningen” enz. Lieve doet deze halftijdse job volledig vrijwillig zonder enige vergoeding. (Genomineerd door Francis Serruys)

Filip Vanden Berghe. Filip, uit de provincie West-Vlaanderen, een leraar Frans, vertrok na de overstromingen van juli 2021 meteen naar de Vesdervallei om schoolgerief uit te delen. Daarna contacteerde hij firma’s zoals Bosto, Croky, Milka, Lotus, PepsiCo, … om voeding te verkrijgen die hij dan ter plekke kon uitdelen. Hij kreeg zo ongeveer 50 ton voeding die hij zelf weekend na weekend ging uitdelen bij de getroffenen. Naast het verdelen van voeding en andere producten, is hij ook een luisterend oor en biedt hij morele ondersteuning. Hij is al zeker 76 keer ter plaatse geweest om de getroffenen te helpen. Hij slaapt dan steeds in een hotel en regelt zijn transport (van Brugge naar regio Luik) op eigen kosten. Al zijn vrije tijd gaat naar de getroffen personen: zij kennen hem ondertussen en ontvangen hem met open armen. (Genomineerd door Patrick Danckaert)

Eva Gilis. Eva, uit de provincie Antwerpen, richtte de vzw ‘Samen plannen’ op, voor mensen die buiten de lijntjes van de klassieke hulpverlening vallen, zoals bijvoorbeeld mensen die uit de gevangenis komen, die niet in de psychiatrische hulpverlening passen, die met onverwerkt verdriet zitten of die de weg in het leven wat kwijt zijn. Eva en haar vzw zetten zich in voor een warmere samenleving, een menselijke en nabije hulpverlening, en geven een stem aan mensen die vaak niet gehoord of gezien worden in onze maatschappij. Eva rijdt gratis tot bij de mensen thuis om samen met hen te praten en het probleem, met eventuele oplossingen, op papier te zetten. Soms gaat ze zelfs mee met mensen om hun administratie en papieren in orde te krijgen. Vorig jaar behaalde Eva haar rijbewijs om met een bus te rijden en kocht ze met sponsorgeld een “babbelbus”, een mobiele ontmoetingsplaats waarmee ze op stap gaat door de streek. Op die manier probeert zij mensen samen te brengen en eenzaamheid tegen te gaan. Eva zet zich ondertussen al een 5-tal jaar in voor anderen. (Genomineerd door Vera Blockx)

Noor Seghers. Noor, uit de provincie Vlaams-Brabant, is zelf een mama van een zorgenkind, een dochter met een beperking. Tien jaar geleden richtte zij het project 'Magenta' op in Leuven. Het project wenst ouders van een kind met extra zorgnoden te versterken en te ondersteunen. Dit doen ze onder meer door middel van workshops waarin naast informatie over rechten en hulpmiddelen ook tools aan bod komen om het evenwicht te vinden tussen leven-zorg-werk. Jarenlang was er geen financiering voor Project Magenta, maar Noor bleef doorzetten. Ondertussen bestaat Magenta 10 jaar en bieden ze hun workshops, die gegeven worden door ouders die zelf een zorgenkind hebben, in elke provincie aan. Voor vele zorgouders betekenen die workshops een nieuwe start en kapstokken waarmee ze verder aan de slag kunnen. (Genomineerd door Frauke Cosaert)

Hilde Verbinnen. Hilde Verbinnen, uit de provincie Vlaams-Brabant, is mantelzorger van haar zus An (51) en lid van de mantelzorgvereniging Mantelzorgnetwerk. An heeft sinds haar geboorte een verstandelijke beperking. Hilde was al als jonge mantelzorger in haar kinder- en jeugdjaren reeds begaan met de zorg en ondersteuning voor haar zus en hielp haar ouders hierbij. Beide ouders zijn intussen reeds enkele jaren overleden. Als enige zus zorgt ze momenteel samen met haar partner verder voor An. Bekommerd om haar zus een zinvolle dagbesteding te geven, startte Hilde 11 jaar geleden een arbeidszorginitiatief vzw ‘t Hof in Langdorp (een lokale bakkerij en dorpsherberg met streekproducten). Via dit initiatief geeft ze niet alleen haar eigen zus een zinvolle dagbesteding maar op weekbasis ook aan 25 andere personen met een verstandelijke beperking. Op deze manier overstijgt ze haar eigen mantelzorgsituatie en bezorgt ze andere mantelzorgers adempauze en minder kopzorgen in de zoektocht naar een betekenisvol leven. (Genomineerd door Hilde Weckhuysen)