Home / Agenda / Bezoek aan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

Bezoek aan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

20 juni 2019

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève die precies 100 jaar geleden werd opgericht. België is één van de 42 stichtende leden van de IAO en speelde steeds een toonaangevende rol in de organisatie. De Koning houdt een toespraak op de Internationale Arbeidsconferentie, het hoogste besluitsorgaan van de IAO, waarin vertegenwoordigers van regeringen, werkgevers en vakbonden van 187 lidstaten zetelen.