Home / Agenda / Bezoek aan de site van de COMET groep

Bezoek aan de site van de COMET groep

16 februari 2023

Zijne Majesteit de Koning bezoekt de site van de COMET groep in Obourg, een deelgemeente van Bergen. Deze groep is actief in de sector van ferro- en non-ferrometalen met een dertigtal sites doorheen België en Frankrijk, en heeft verschillende innovatieve technieken en expertise ontwikkeld op vlak van recycling. In samenwerking met Recupel, verwerkt de COMET groep meer dan een miljoen ton metaalafval per jaar. Recupel verzamelt en verwerkt gebruikte elektrische apparaten en lampen in opdracht van producenten. Bovendien stimuleert Recupel reparatie en hergebruik om zo het gebruik van grondstoffen en energie te verminderen. Het bezoek start met een rondetafelgesprek over circulaire economie met experten van COMET, Recupel, de Universiteit van Luik, het VBO, Agoria, IDEA en DENUO. Vervolgens worden de Recupel inzamelsystemen en de ontmanteling van oud elektro toegelicht. Tenslotte bezoekt de Koning Multipick, de sortering door een robot van non-ferrometalen, een wereldprimeur.