Home / Agenda / Bezoek aan het Koninklijk Escorte te Paard

Bezoek aan het Koninklijk Escorte te Paard

9 mei 2023

Zijne Majesteit de Koning bezoekt het ‘Koninklijk Escorte te Paard’ in hun nieuwe stallen- en trainingscomplex in de paardenstoeterij van Wisbecq in Rebecq. Hij wordt vergezeld door de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, mevr. Annelies Verlinden, en de Staatssecrecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, dhr. Mathieu Michel. Het Koninklijk Escorte te Paard maakt deel uit van de Federale Politie en begeleidt de Koning al bijna 85 jaar tijdens verschillende officiële plechtigheden, onder andere tijdens de Nationale Feestdag en de officiële bezoeken van buitenlandse staatshoofden.