Home / Agenda / Bezoek aan het ruimtevaartcentrum in Kourou

Bezoek aan het ruimtevaartcentrum in Kourou

11 april 2023 tot 14 april 2023

Zijne Majesteit de Koning en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Gabriël zullen het ruimtevaartcentrum in Kourou in Frans-Guyana (Centre Spatial Guyanais) bezoeken om het Belgische en Europese ruimtevaartonderzoek te ondersteunen. Zij worden vergezeld door de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid, de heer Thomas Dermine. De Koning en de Prins zullen het centrum van het Europees Ruimtevaartagenstschap (ESA) bezoeken en de lancering van de Ariane 5-raket die de JUICE-satelliet, die Jupiter en zijn drie grote ijsmanen gaat verkennen, bijwonen. Het bezoek biedt ook de gelegenheid om de faciliteiten van Ariane 6, de toekomstige draagraket van ESA, te bekijken.

België is stichtend lid van het ESA. Het is momenteel de vijfde grootste nettobetaler aan het budget van het agentschap en neemt sinds 1973 deel aan het onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma Ariane. Talrijke Belgische studiecentra en universiteiten dragen er ook toe bij dat ons land een belangrijke speler is op het gebied van de ruimteverkenning. De ruimtevaartsector vertegenwoordigt in België ongeveer 3.620 voltijdse jobs en een jaarlijkse omzet van ongeveer 710 miljoen euro. Het bezoek aan Kourou zal toelaten om kennis te maken met de Belgische spelers die er gevestigd zijn.