Home / Agenda / Boodschap van HM de Koningin ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties

Boodschap van HM de Koningin ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties

24 oktober 2016

Boodschap van Hare Majesteit de Koningin ter gelegenheid van de Dag van de Verenigde Naties

24 oktober 2016

Vanuit Jordanië wens ik iedereen een goede Dag van de Verenigde Naties (VN) toe! In het bijzonder wil ik de vele VN-medewerkers wereldwijd bedanken voor hun inzet. 

Als pleitbezorger van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen stel ik vast dat de humanitaire noden hier in Jordanië enorm zijn. Het land, samen met de VN, levert enorme inspanningen om de vluchtelingen uit de regio op te vangen. Alle vluchtelingenkinderen hebben nood aan onderwijs en een goede  gezondheidszorg. Ik stel ook vast dat vele kinderen die de oorlog in Syrië zijn ontvlucht psychologische bijstand nodig hebben. Daarom vraag ik speciale aandacht voor onderwijs, gezondheidszorg, en in het bijzonder het mentale welzijn van de vluchtelingen. 

 Ik feliciteer alle humanitaire hulpverleners voor hun dagelijkse inzet die niet zonder risico’s is. Ook de Jordaanse vrijwilligers en families die deze kwetsbare mensen opvangen verdienen alle lof.

Met mijn aanwezigheid op het terrein wens ik een stem en een gezicht geven aan deze mensen.