Home / Agenda / Business Uniting Talents 2030

Business Uniting Talents 2030

23 juni 2021

Zijne Majesteit de Koning ontvangt 8 CEO’s van bedrijven die deelnemen aan het project ‘Business Uniting Talents 2030’ in audiëntie in het Koninklijk Paleis te Brussel. Ook de partners van het Prins Filipfonds, Koning Boudewijnstichting en CSR Europe nemen deel. ‘Business Uniting Talents 2030’ wil de ongelijkheden in toegang tot tewerkstellingskansen verminderen en inclusieve bedrijfsmodellen uitbouwen.