Home / Agenda / Dankwoord van Zijne Majesteit de Koning der Belgen aan de heer Park Won-soon, burgemeester van de stad Seoul, bij de ontvangst van het ereburgerschap van Seoul

Dankwoord van Zijne Majesteit de Koning der Belgen aan de heer Park Won-soon, burgemeester van de stad Seoul, bij de ontvangst van het ereburgerschap van Seoul

26 maart 2019

Mijnheer de Burgemeester,

Ik ben bijzonder blij dat ik het ereburgerschap van uw prachtige stad Seoul mag aanvaarden. Ik beschouw dit mooie gebaar als een teken van echte vriendschap voor ons land en voor zijn hele bevolking.

Graag wil ik allereerst de voorname rol in de verf zetten die u opneemt om van Seoul niet alleen een van de slimste steden ter wereld te maken, maar ook een stad die een oprechte sociale betrokkenheid toont. De initiatieven die u hebt ondernomen, nog voor u burgemeester werd, onder meer The Beautiful Foundation en The Hope Institute, zijn een bewijs van uw persoonlijke visie en vastberadenheid. Dergelijke initiatieven kunnen zeker een inspiratie voor ons zijn.

Mijnheer de Burgemeester,

Onze steden "slim" maken betekent niet alleen het omarmen van technologie voor een grotere efficiëntie. We mogen nooit vergeten dat het leiden van een stad in de eerste plaats draait rond ten dienste staan van de bevolking. Dat houdt in dat burgers worden geholpen en bijgestaan bij alle aspecten van hun dagelijkse leven, de ontwikkeling van hun activiteiten en de ontplooiing van hun talenten. Onze beide landen streven een inclusieve samenleving na, die mensen samenbrengt en zich inzet voor sociale rechtvaardigheid. Nieuwe technologieën kunnen een hulpmiddel zijn om dit primaire engagement, namelijk ten dienste staan van de mensen, te realiseren.

We zijn ons ten volle bewust van de ontwrichtende impact van moderne technologieën. Slimme steden spelen een centrale rol om ons door deze belangrijke maatschappelijke transitie te loodsen en negatieve, ontwrichtende gevolgen uit te schakelen. Ze helpen mensen onder meer om de nodige nieuwe vaardigheden aan te leren en hun weg te vinden naar de banen van de 21ste eeuw.

Nieuwe technologieën zijn ook een uitgelezen kans voor onze democratieën. Burgers willen hun kennis, dromen, meningen en acties immers met steeds meer mensen delen. Deze nieuwe dimensies van burgerparticipatie kunnen bijdragen aan een dynamische samenleving, waaraan u, mijnheer de Burgemeester, zoals ik aan het begin al zei, al zoveel jaren een bijdrage levert.

Tot slot, mijnheer de Burgemeester, wil ik u nogmaals bedanken voor uw vriendelijk gebaar om mij ereburger van Seoul te maken. Ik heb er alle vertrouwen in dat onze beide landen kunnen blijven samenwerken, van elkaar kunnen leren en van de wereld een meer welbewuste en veiligere plek voor al onze burgers kunnen maken.

 

Enkel het gesproken woord telt.