Home / Agenda / De Diplomatieke Contactdagen

De Diplomatieke Contactdagen

6 september 2022

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin ontvangen alle Belgische diplomatieke posthoofden in het Kasteel van Laken in het kader van de diplomatieke contactdagen, die georganiseerd worden door de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Dank aan onze ambassadeurs en consuls-generaal voor hun werk ten dienste van België en van de Belgen die in het buitenland wonen of er op reis gaan.