Home / Agenda / De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

2 december 2022

Hare Majesteit de Koningin bezoekt, in haar hoedanigheid van Ere-Voorzitster, de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). De Koningin wordt er geïnformeerd over de betrokkenheid van jongeren bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en maakt kennis met het personeel en de leden van de FRDO. Mevrouw Zakia Khattabi, Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, woont deze ontmoeting met een twaalftal jongeren ook bij.