Home / Agenda / De Koning bezoekt de Republiek Namibië

De Koning bezoekt de Republiek Namibië

29 april 2024 tot 3 mei 2024

Zijne Majesteit de Koning brengt een officieel bezoek aan de Republiek Namibië ter ondersteuning van Belgische actoren die actief zijn in hernieuwbare energie, havenontwikkeling, duurzaam maritiem transport en skills empowerment. Hij wordt vergezeld door de Minister van Energie, mevrouw Tinne Van der Straeten.

Net zoals bij het officiële bezoek aan Oman in 2022, focust dit koninklijk bezoek op het engagement van België en Namibië om samen te werken aan de groene energietransitie.

De Koning wordt in Windhoek ontvangen door de President van Namibië, Zijne Excellentie Nangolo Mbumba. Hij bezoekt ook een maatschappelijk project voor de bestrijding van extreme armoede in Kilimanjaro, een buitenwijk van de hoofdstad. De Namibische ngo Hope Initiative Southern Africa (HISA) richt zich in die wijk op de sociaal-economische empowerment van de inwoners, voedselzekerheid, toegang tot medische zorg, onderwijs, hygiëne en sanitaire voorzieningen.

De Koning bezoekt in Walvisbaai de projecten in opbouw voor de productie van hernieuwbare energie – en in het bijzonder groene waterstof – en duurzaam maritiem transport. Deze projecten zijn het resultaat van een Belgisch-Namibische samenwerking tussen de publieke en privésector en tussen economische en ontwikkelingsactoren.