Home / Agenda / De Koning bezoekt de tentoonstelling "Wat Alz? Van Oei naar Waw!"

De Koning bezoekt de tentoonstelling "Wat Alz? Van Oei naar Waw!"

22 november 2023

Zijne Majesteit de Koning bezoekt de tentoonstelling “Wat Alz? Van Oei naar Waw!” in de Kapel “Romaanse Poort” in Leuven. De expo gaat in op de beeldvorming van kinderen over ouderdom, dementie en Covid aan de hand van uitvergrote kindertekeningen uit het onderzoek van Dr. Kasper Bormans. Voor dit onderzoek analyseerde hij meer dan 800 tekeningen van 100 lagereschoolkinderen van vóór en tijdens de lockdown. Het is verrassend en tegelijk inspirerend materiaal om anders naar ouderen te gaan kijken. De expo toont de impact van de samenleving, de opvoeding en het onderwijs op hoe kinderen naar ouderen kijken, alsook de positieve kracht van verbinding en verbeelding tussen generaties. Tijdens zijn bezoek aan de expo spreekt de Koning met dementie-experten en met de kinderen die de tekeningen maakten en hun grootouders over de invloed van afstand, gemis, eenzaamheid en verdriet tijdens Covid, en over verbinding, verbeelding en verwondering. Enkele jongeren van het Leuvens Universitair Koor (LUK) luisteren het bezoek muzikaal op. De Koning spreekt ook met hen over hun kijk op ouder worden en leven in België.