Home / Agenda / De Koning bezoekt ENABEL

De Koning bezoekt ENABEL

24 april 2024

Zijne Majesteit de Koning bezoekt ENABEL, het ontwikkelingsagentschap van de Belgische federale regering. ENABEL is belast met de uitvoering van de Belgische ontwikkelingssamenwerking in opdracht van de FOD Buitenlandse Zaken, en werkt daarnaast ook voor Europese en internationale organisaties. Samen met Belgische en internationale partners gaat ENABEL de veelvuldige mondiale uitdagingen aan, waaronder klimaatverandering, verstedelijking, menselijke mobiliteit, vrede en veiligheid, en economische en sociale ongelijkheid. De Koning gaat er in gesprek met de landendirecteurs van ENABEL over verschillende onderwerpen.