Home / Agenda / De Koning stelt Bart De Wever aan als informateur

De Koning stelt Bart De Wever aan als informateur

12 juni 2024

Zijne Majesteit de Koning heeft dhr. Bart De Wever in audiëntie ontvangen in het Koninklijk Paleis te Brussel en heeft hem met een informatieopdracht belast. Deze opdracht bestaat erin na te gaan welke partijen bereid zijn om snel een stabiele coalitie op het federale niveau te vormen en welke de belangrijkste politieke lijnen van deze coalitie zouden zijn. Dhr. De Wever heeft deze opdracht aanvaard en zal een eerste verslag uitbrengen aan de Koning op woensdag 19 juni.