Home / Agenda / Deelname aan de Global Education Meeting

Deelname aan de Global Education Meeting

22 oktober 2020

Hare Majesteit de Koningin nam deel aan de buitengewone sessie van de Global Education Meeting (GEM 2020). Deze virtuele vergadering, georganiseerddoor UNESCO, boog zich over de gevolgen van de COVID-19 crisis voor de toekomst van het onderwijs. De Koningin onderstreepte de nieuwe inspanningen die wereldwijd moeten worden geleverd om te voorkomen dat de verworvenheden van de afgelopen decennia verloren gaan. De Koningin is Pleitbezorgster van de Duurzaame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Kwaliteitsonderwijs is een van haar prioriteiten. De vorige vergadering van de GEM vond plaats in Brussel in december 2018, in aanwezigheid van Hare Majesteit de Koningin.