Home / Agenda / Economische zending naar Saoedi-Arabië en Oman

Economische zending naar Saoedi-Arabië en Oman

15 maart 2014 tot 21 maart 2014

Hare Koninklijk Hoogheid Prinses Astrid,Vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning, zit van 15 tot 21 maart een economische zending naar Saoedi-Arabië en Oman voor. Deze zending wordt georganiseerd door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, in nauwe samenwerking met de gewestelijke exportbevorderende diensten (Flanders Investment & Trade, Awex, en Brussels Invest & Export) en de FOD Buitenlandse Zaken. De Minister van Buitenlandse Zaken en meerdere regionale Ministers vergezellen de Prinses.