Home / Agenda / Eedaflegging

Eedaflegging

27 oktober 2019

Zijne Majesteit de Koning ontvangt mevr. minister Sophie Wilmès in audiëntie in het Paleis te Brussel. Aansluitend op deze audiëntie volgt de eedaflegging van de heer David Clarinval als minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid.