Home / Agenda / Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een UNICEF-zending in Vietnam in haar hoedanigheid van Erevoorzitter van UNICEF België

Hare Majesteit de Koningin neemt deel aan een UNICEF-zending in Vietnam in haar hoedanigheid van Erevoorzitter van UNICEF België

9 mei 2023 tot 11 mei 2023

De zending wordt georganiseerd door UNICEF België in samenwerking met de lokale medewerkers van UNICEF Vietnam. Het bezoek van de koningin aan Vietnam focust op het werk van UNICEF om onderwijsachterstanden te dichten en kansen te vergroten voor de meest kwetsbare kinderen en adolescenten in de moeilijkst bereikbare plattelandsgebieden. De missie start in Hanoi en gaat van daaruit naar de Lao Cai regio, in het noordwesten van het land. Naast onderwijs is er ook aandacht voor activiteiten van UNICEF op het vlak van voeding, mentale gezondheid en multidimensionale armoede. De Koningin krijgt de kans om van gedachten te wisselen met kinderen en jongeren en meer te horen over hun initiatieven, ideeën en hoop voor de toekomst.

Als pleitbezorgster van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties wil de Koningin via deze missie ook aandacht vragen voor de uitvoering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.