Home / Agenda / Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning

Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning

25 februari 2017

Na de zomer wordt Baron (Frans) van Daele ontlast van zijn functie als Kabinetschef van Zijne Majesteit de Koning. Hij wordt opgevolgd door de heer Vincent Houssiau. Vincent Houssiau is heden Kabinetschef van de Minister van Justitie.