Home / Agenda / Koning en Koningin wonen de jaarlijkse bijeenkomst bij van het Wereld Economisch Forum

Koning en Koningin wonen de jaarlijkse bijeenkomst bij van het Wereld Economisch Forum

16 januari 2024 tot 18 januari 2024

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin wonen de jaarlijkse bijeenkomst bij van het Wereld Economisch Forum in Davos, dit jaar rond het thema ‘Rebuilding Trust’, of het herstellen van het vertrouwen. Ze worden vergezeld door eerste minister Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en de Post, Petra De Sutter, en minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing Annelies Verlinden.

Tijdens de jaarvergadering heeft de Koning verschillende bilaterale ontmoetingen en woont sessies bij over een zekere, duurzame en rechtvaardige energiebevoorrading, een snelle en verantwoorde energietransitie, veiligheid, de uitdagingen van de arbeidsmarkt, en de toekomst van Oekraïne. Zijn bijzondere aandacht gaat naar de sessie over het beschermen van de natuur en biodiversiteit in Afrika en Latijns-Amerika. De Koning is ook aanwezig voor de toespraken van Li Qiang, de premier van China; Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie; Volodymyr Zelensky, de President van Oekraïne; Jake Sullivan, de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur; en António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De Koningin heeft in haar hoedanigheid van Pleitbezorgster van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties verschillende bilaterale gesprekken met vertegenwoordigers van diverse landen, internationale (ontwikkelings)organisaties en actoren uit de privésector over het uitvoeren van de ontwikkelingsdoelstellingen. Ze zit een rondetafelgesprek voor met internationale experten over ‘Mental health/mental wealth’ (mentaal welzijn/mentale rijkdom) en ontmoet een aantal sociale ondernemers van de Schwab Foundation.  

Op 16 januari wonen de Vorsten in het Belgium House de “Belgian cocktail reception” bij, met als centrale thema "Clean Tech Innovation on the Road to Net Zero". In de marge van de receptie ontmoeten ze Bill Gates en aansluitend nemen ze deel aan een diner op uitnodiging van Professor en Mevrouw Klaus Schwab.