Home / Agenda / Koningin ontvangt Dr. Ides Nicaise en dhr. Henk Van Hootegem

Koningin ontvangt Dr. Ides Nicaise en dhr. Henk Van Hootegem

31 januari 2024

In het Koninklijk Paleis in Brussel ontvangt Hare Majesteit de Koningin Dr. Ides Nicaise en dhr. Henk Van Hootegem, respectievelijk de voorzitter en de coördinator van het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Ze bespreken het 12e tweejaarlijkse verslag (2022-2023) van het steunpunt. 

Elke twee jaar publiceert het Steunpunt een verslag met vaststellingen, analyses en aanbevelingen voor alle regeringen, parlementen en adviesorganen van het land. Het thema van het Biënnale Rapport 2022-2023 is de financiële dimensie van armoede. Een gebrek aan geld hypothekeert namelijk de grondrechten van mensen in armoede en confronteert hen op verschillende levensdomeinen met ongelijkheden en uitsluiting.