Home / Agenda / Natuurreservaat Vogelzangbeek

Natuurreservaat Vogelzangbeek

6 juli 2021

Zijne Majesteit de Koning brengt een bezoek aan het natuurreservaat Vogelzangbeek en een landbouwtestsite in Anderlecht. Het natuurreservaat Vogelzangbeek beslaat 13 hectare en wordt beheerd door de Commissie voor Behoud, Beheer en Ontwikkeling van de Natuur in de Vogelzangbeekvallei (vzw CCN Vogelzang CBN) en het Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van vogels (LRBPO). De groenzone is om haar landschappelijke en wetenschappelijke waarde uniek. Vervolgens bezoekt de Koning de landbouwtestsite naast het natuurgebied, waar startende landbouw(st)ers een landbouwactiviteit kunnen uittesten onder individuele begeleiding. Ze beschikken er over grond, infrastructuur en werktuigen. De landbouwtestsite wordt beheerd door de Début des Haricots en maakt deel uit van een breder gewestelijk plan, BoerenBruxselPaysans. Dit is een toonaangevend project voor de overgang naar duurzame voeding in Brussel en heeft als doelstelling projecten te doen bloeien rond de productie, verwerking en verdeling via korte ketens van lokaal, gezond en kwalitatief voedsel, dat toegankelijk is voor alle Brusselaars.