Home / Agenda / Nieuwe hoofdzetel van de bank BNP Paribas Fortis

Nieuwe hoofdzetel van de bank BNP Paribas Fortis

28 september 2022

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin bezoeken de nieuwe hoofdzetel van de bank BNP Paribas Fortis in Brussel, tweehonderd jaar na de oprichting van de Generale Maatschappij van België, de Belgische investeringsmaatschappij waaruit de Generale Bank (nu: BNP Paribas Fortis) ontstond. Het nieuwe gebouw aan de Warandeberg is een passief gebouw en voldoet aan de strengste normen op vlak van innovatie en milieuprestaties. Tijdens het bezoek zijn er drie inhoudelijke workshops over de huidige uitdagingen voor de bancaire en financiële sector: de digitalisering (waaronder ook de toegankelijkheid van bancaire en financiële diensten voor mensen met weinig digitale vaardigheden), de verduurzaming en het menselijk kapitaal.