Home / Agenda / Opening van het congres Bouwen aan een toekomst voor vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel geweld in conflicten: een internationale verantwoordelijkheid

Opening van het congres Bouwen aan een toekomst voor vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel geweld in conflicten: een internationale verantwoordelijkheid

13 november 2019

Hare Majesteit de Koningin woont de opening bij van het congres Bouwen aan een toekomst voor vrouwen en kinderen slachtoffer van seksueel geweld in conflicten: een internationale verantwoordelijkheid. Het is het eerste congres van de Internationale Leerstoel Mukwege. De leerstoel over seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes bij gewapende conflicten werd in 2018 opgericht aan de Universiteit van Luik (ULiège). Dit thema sluit aan bij de prioriteiten van de Koningin binnen haar mandaat als pleitbezorger voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Het congres vindt plaats op 13 november 2019 op de campus Sart Tilman van de Universiteit van Luik.