Home / Agenda / Openingsceremonie van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School

Openingsceremonie van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School

13 oktober 2022

Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, Zijne Majesteit Koning Albert II en Hunne Koninklijke Hoogheden Prins Emmanuel en Prinses Eléonore wonen de openingsceremonie bij van het academiejaar 2022-2023 van de Koninklijke Militaire School (KMS) op de Esplanade van het Jubelpark in Brussel. De nieuwe promoties, waaronder ook Prins Gabriël, maken er hun Plechtige Intrede. De Koning overhandigt er ook de Degen des Konings aan Onderluitenant Jasper Mathys.