Home / Agenda / Openingstoespraak van Hare Majesteit de Koningin

Openingstoespraak van Hare Majesteit de Koningin

17 april 2018

Openingstoespraak van Hare Majesteit de Koningin

Academics for Development – We, The Future!

KULeuven/Stadsschouwburg

17 april 2018

Dames en Heren,

Beste studenten,

Het is mij een groot genoegen om met u van gedachten te wisselen over duurzame ontwikkeling en dit bijzonder moment hier vanavond met u te delen.

De voorbije jaren sprak ik regelmatig met jongeren, met leerlingen én met studenten. Uit deze dialoog heb ik altijd veel geleerd. Veel jongeren zijn inderdaad sterk gemotiveerd en wensen een actieve rol te spelen om van een duurzame wereld een realiteit te maken. Wat mij steeds treft, is de positieve ingesteldheid van velen onder hen, zelfs indien de toekomst soms onzeker lijkt. Opvallend is ook het streven van jonge mensen om een deel te zijn van de oplossing. Dit door kennis op te doen en te delen en deze kennis vervolgens aan te wenden voor maatschappelijk engagement.

Het thema van deze dag zegt het overduidelijk en overtuigend: jongeren zijn de echte stakeholders van de toekomst en van de ontwikkeling. Met nieuwsgierigheid kom ik dus luisteren naar uw verwachtingen en verzuchtingen.

Uw verhaal is immers een belangrijk verhaal. Het vertolkt engagementen waartoe de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties ons uitnodigen en aanzetten. Die doelstellingen vinden hun oorsprong in een nieuwe, coherente visie op ontwikkeling.

We zijn met zijn allen onderweg in een boeiende onderneming die een innovatief denken vraagt van de burger. Het is niet alleen noodzakelijk, maar eveneens heel bemoedigend dat ook de student zijn en haar stem laat horen. Het verheugt mij dat dit met enthousiasme gebeurt. Dat is ook nodig. Onze wereld staat immers vandaag voor meerdere uitdagingen. Onze zekerheden zijn niet langer meer evident. We moeten daarom veerkracht ontwikkelen en opportuniteiten benutten.

L’agenda du développement durable nous fournit un cadre de réflexion, mais également d’action. Cet agenda propage un message fort et positif, qui innove et mobilise.

La dimension universelle de notre entreprise humaine est devenue évidente. En effet, nous sommes tous en développement. Personne n’a le monopole de cette dynamique. Chacun compte. L’implication inclusive de tous les citoyens dans les processus de progrès et de développement partout dans le monde contribue certainement à une globalisation plus équitable. Les personnes qui n’ont pas saisi les opportunités de la globalisation, qui se retrouvent en marge de la société ou ne peuvent pas profiter des avancées technologiques doivent pouvoir trouver une réponse dans cette entreprise de développement durable. Bien sûr, il n’est pas possible d’oeuvrer aux 17 objectifs avec la même intensité ni de les réaliser tous simultanément. Mes priorités vont à la santé et à l’enseignement, qui sont des leviers essentiels du développement.

Tezelfdertijd vraag ik aandacht voor kwetsbare personen, voor jonge meisjes en vrouwen, voor personen met een handicap, voor het welzijn van het kind. Zo moeten de gevolgen van een gewapend conflict voor vrouwen en kinderen ons blijven verontrusten. Verder dient de economische rol van de vrouw meer aandacht te krijgen.

Vaak wijs ik nog op de problemen inzake geestelijke gezondheid, waarmee we in groeiende mate worden geconfronteerd. Cognitieve achterstand wegens ondervoeding, of nog het toenemend aantal depressies en burn-outs in onze welvaartstaat, mogen we niet onderschatten, als we willen vermijden dat ze een zware hypotheek leggen op onze ontwikkeling.

Opvoeding, kwaliteitsonderwijs en bekwame leerkrachten, zijn voor mij van wezenlijk belang voor de toekomst van onze samenleving. Het zijn de hoekstenen voor maatschappij-opbouw.

Depuis 2015, nous nous sommes dotés d’un agenda de développement qui est source d’inspiration et qui initie toute une série de dynamiques, également dans nos universités. J’ai eu récemment l’occasion de m’adresser aux étudiants de l’Université d’Accra au Ghana. J’y ai fortement insisté sur le rôle essentiel que les universités peuvent jouer, ainsi que sur la confiance et l’ambition qu’ont les jeunes afin de contribuer à la construction de leur avenir et de celui de leur pays. J’aimerais faire passer ce même message ici, à la KULeuven. Je souhaite encourager nos étudiants belges à saisir leurs chances et à prendre leurs responsabilités en faveur d’un ‘vivre ensemble’ durable.                                                         

Agenda 2030 behoort u allen toe. U bent de stakeholders bij uitstek. Uw engagement is cruciaal. U bent onze krachten van vandaag en onze leiders van morgen. You are the future, our future.

Het engagement van de Belg, van de Europeaan, van de wereldburger en van de bewoner van de Universitas, begint hier en nu, in solidariteit tussen en voor de jongeren en voor de samenleving.

Ik zou eraan willen toevoegen: laat uw stem horen, blijf de sociale media bespelen, die u een lokaal, nationaal, zelfs wereldwijd forum bieden. Maak positief gebruik van de digitale, technologische en andere innoverende middelen en methodes. Verruim uw blikveld niet alleen in uw onmiddellijke omgeving maar ook op de wereld. En aarzel niet om u naar buiten op het terrein te begeven en u in te leven in concrete situaties, om u te verrijken met ervaringen en anderen bij te staan die het nodig hebben.

Overtuiging en vertrouwen in de toekomst hebben u ertoe aangezet om deze SDG-dag te organiseren met ruime participatie van academici en studenten uit het hele land. Omdat u blijft geloven in een duurzame wereld, ook voor de volgende generatie.

Daarom veroorloof ik me u uit te dagen om dergelijk momentum jaarlijks te herhalen en ervoor te zorgen dat het initiatief van de KULeuven een vervolg zou krijgen op een andere campus van het land. En wie weet zullen buitenlandse academische instellingen zich hierbij aansluiten, of op hun beurt als gastheer optreden, om aan de Universitas haar volle betekenis en uitstraling te geven.

Chers étudiants, vous ne serez pas étonnés de m’entendre dire que votre initiative d’aujourd’hui mérite d’être poursuivie. Je me permets dès lors de vous proposer de relever le défi et d’organiser une nouvelle édition, dans un délai d’un an, sur un autre campus universitaire belge. Un jour, une telle dynamique pourrait même prendre des allures internationales.

Als VN-pleitbezorger van de duurzame ontwikkeling zal ik met belangstelling luisteren naar uw bevindingen van vandaag en uw toekomstige initiatieven met enthousiasme verwelkomen.

Ik dank u.