Home / Agenda / Reboot4You

Reboot4You

7 juli 2022

Zijne Majesteit de Koning spreekt met de drijvende krachten achter Reboot4You, een project dat NEETs of jongeren op arbeidsleeftijd die niet aan het werk of in opleiding zijn, wil aanmoedigen voor een job bij Defensie. Door hen een opleiding bij Defensie aan te bieden en in bedrijven kennis en vaardigheden bij te brengen, vergroten hun kansen op de arbeidsmarkt. 

De Koning wil alle publieke en private actoren aanmoedigen om niet-actieve jongeren nieuwe toekomstperspectieven aan te reiken.