Home / Agenda / Rondetafelgesprek met de laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019

Rondetafelgesprek met de laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019

10 september 2019

Hare Majesteit de Koningin ontving op het Koninklijk Paleis de drie laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019: De Zuidpoort vzw, ATD Vierde Wereld België en Le Babibar vzw. Het thema van de prijs dit jaar is ervaringsdeskundigen.

Tijdens de ronde tafel werd vooral de persoonlijke ervaringen van mensen die in armoede leven besproken en de erkenning van hun werk om hun sociale uitsluiting tegen te gaan. Inclusie en hun directe  betrokkenheid  in de strijd tegen armoede staan centraal in het dagelijkse werk van de laureaten.

De discussie sloot naadloos aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties die als kerngedachte hebben: “leaving no one behind/niemand uitsluiten”. Als VN-Pleitbezorger van de ontwikkelingsagenda 2030 steunt de Koningin ieder initiatief dat bijdraagt tot de versnelde realisatie van deze doelstellingen.