Home / Agenda / Rondetafelgesprek rond de COP15

Rondetafelgesprek rond de COP15

7 maart 2023

Zijne Majesteit de Koning zit een rondetafelgesprek voor rond de COP15, de Biodiversiteitsconferentie van de Verenigde Naties die van 7 tot 19 december plaatsvond in Montreal. Het gesprek gaat over het historisch akkoord dat in Montreal werd bereikt om de aftakeling van de biodiversiteit een halt toe te roepen en de gevolgen ervan voor België.

Mevr. Zakia Khattabi, Federaal Minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal, mevr. Céline Tellier, Waals Minister van Leefmilieu, Natuur, Bos, Dierenwelzijn en Landelijk Gebied, mevr. Ines Verleye en mevr. Salima Kempenaer, van de Dienst Biodiversiteit en Governance van de FOD Volksgezondheid en mevr. Cathérine Debruyne van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke hulpbronnen en Milieu, Directoraat Milieubeleid, nemen deel aan deze ontmoeting.⁣