Home / Agenda / Symposium van Hare Majesteit de Koningin

Symposium van Hare Majesteit de Koningin

24 juni 2022

Het eerste “Symposium van Hare Majesteit de Koningin” over de “Mentale gezondheid van kinderen en jongeren” wordt georganiseerd door de Koninklijke Academiën voor Geneeskunde van België in het Paleis der Academiën in Brussel. Hare Majesteit de Koningin is Beschermend Erelid van de Academiën voor Geneeskunde van België. De Koningin spreekt eerst met een aantal jongeren die getuigen over hun persoonlijke ervaringen op vlak van mentaal welzijn. Vervolgens geeft de Koningin de openingstoespraak van het symposium waarin ze de nadruk legt op een holistische benadering voor de aanpak van mentale gezondheidsproblemen, evenals op preventie, vroegtijdige detectie, toegang tot zorg én betrokkenheid van de jongeren zelf in het zorgproces.         

Als voorbereiding op het evenement ontving de Koningin dr. Najat Maalla M’jid, Speciaal Vertegenwoordiger van de Verenigde Naties inzake Geweld tegen Kinderen en professor Sylvana Côté. ⁣