Home / Agenda / Tewerkstelling en vorming van jongeren

Tewerkstelling en vorming van jongeren

8 juli 2015

Zijne Majesteit de Koning ontvangt voor een lunch de Ministers die hebben deelgenomen aan het studie- en werkbezoek geleid door hem naar Duitsland op 12 en 13 maart laatstleden. Het doel van deze werklunch is informatie uit te wisselen over de laatste ontwikkelingen, en de dialoog voort te zetten op het gebied van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid en de samenwerking tussen het onderwijs en de opleiding enerzijds, en het bedrijfsleven anderzijds. De lunch vindt plaats in het Paleis te Brussel