Home / Agenda / Toespraak door Zijne Majesteit de Koning - Globaal burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Toespraak door Zijne Majesteit de Koning - Globaal burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

22 maart 2018

Mijnheer Bloomberg,

Dank u voor uw vriendelijke woorden. En welkom in België. Het verheugt me u hier in Brussel te ontmoeten, samen met uw medevoorzitter mijnheer Šefčovič, ondervoorzitster mevrouw Figueres en andere bestuursleden en medewerkers, voor de inhuldiging van de internationale zetel van uw organisatie. We weten allemaal dat u een toegewijd en succesvol pleitbezorger bent van duurzame ontwikkeling. Uw recente benoeming tot speciaal gezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor klimaatactie is een logische voortzetting van uw jarenlange engagement. 

Toewijding aan een nobele zaak is wat ieder van u kenmerkt. Vandaag herdenken wij de terreuraanslagen die twee jaar geleden in deze stad plaatsvonden. Ook door onze inzet, door uw inzet voor een betere wereld, brengen we hulde aan de slachtoffers en hun naasten.

Dames en heren,

We beleven boeiende tijden. Enerzijds is de opwarming van de aarde een echte bedreiging en een uitdaging voor ieder van ons. Het is een alarmsignaal dat ons doet nadenken over de manier waarop we produceren, consumeren en samenwerken. Het raakt ons tot in ons geweten: het doet vragen rijzen over de zin die we aan ons leven geven. Anderzijds zijn jongeren bereid deze uitdaging aan te gaan. Jongeren die dit zien als een nieuwe zingeving. Ze maken volop gebruik van de nieuwe informatietechnologieën om op een creatieve manier onze wereld menselijker en duurzamer te maken. Laten we hen zoveel mogelijk helpen en aanmoedigen. 

Ik zie zelf veel projecten die door jonge sociale ondernemers worden ontwikkeld. Het valt me daarbij steeds weer op hoezeer het middenveld zich mobiliseert om de opwarming van de aarde te lijf te gaan en duurzame ontwikkeling te bevorderen. Ieder van ons wordt uitgedaagd door de vraag: “Waarom zou ik me zorgen moeten maken?” Het is schitterend dat zoveel mensen beseffen dat het nu tijd is voor actie, tijd om zich te engageren mensen te helpen die ze nooit zullen ontmoeten, tijd om te vechten voor een zaak die ieders eigenbelang ver overstijgt. Ook is het fascinerend te zien dat, uitgerekend nu, een ware revolutie plaats vindt op het vlak van informatie- en communicatietechnologie. Deze revolutie geeft mensen de middelen om de uitdaging van de duurzaamheid aan te pakken en zo een nieuwe invulling te geven aan hun leven en werk. Een revolutie die een bedreiging omzet in een positieve opdracht voor ieder van ons.

Mijnheer Bloomberg, Mijnheer Šefčovič, Dames en heren,

Steden zijn uiteraard de plaatsen bij uitstek voor zulk een revolutie, het perfecte startpunt voor nieuwe zienswijzen en nieuwe modellen. Uw actie is essentieel om het engagement van de wereld inzake klimaatactie en het bereiken van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verruimen en te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat uw werk, hier in het hart van België en de Europese Unie ons zal helpen onze gemeenschappelijke ambities waar te maken. Ik wens u heel veel succes met uw onderneming.