Home / Agenda / Toespraak tijdens het Business Forum, Grote zaal in het stadhuis van Vilnius, 25 oktober 2022

Toespraak tijdens het Business Forum, Grote zaal in het stadhuis van Vilnius, 25 oktober 2022

25 oktober 2022

Mijnheer de President, 
Dames en heren,

Ik ben ten zeerste verheugd hier samen met u te zijn in dit iconische gebouw. Sinds de vijftiende eeuw bevindt het stadhuis van Vilnius zich in het hart van de handel en de nijverheid. Het plein en de aangrenzende straten hebben in de loop van hun lange geschiedenis tal van buitenlandse vertegenwoordigers, kooplieden en handelsevenementen verwelkomd, waaronder de beroemde Kaziukas markt, ter gelegenheid van het feest van Sint Casimir. 

Die openheid op de wereld en die dynamiek zijn typerend voor onze beide naties. Litouwen en België liggen op het kruispunt van landen en regio’s. Als eersten voelen wij de gevolgen van internationale gebeurtenissen, zoals het vertragen of het (door sancties) beperken van de handel. Maar onze centrale ligging biedt ons ook kansen. 

Deze turbulente tijden herinneren ons eraan dat handel een barometer voor welvaart is. Het handelsvolume weerspiegelt de betrekkingen met onze buurlanden en – in een geglobaliseerde wereld – met de internationale gemeenschap. Wanneer we worden geconfronteerd met onzekerheid of conflicten, nemen het vertrouwen en de handel af. Omgekeerd wijzen bloeiende handelsbetrekkingen op begrip, eensgezindheid en uiteindelijk welvaart voor al onze burgers.

De hier aanwezige Litouwse en Belgische bedrijven bouwen hun activiteiten uit op de solide grondvesten van onze bilaterale betrekkingen. Dit Forum maakt het mogelijk een gemeenschappelijke aanpak te definiëren om groene energie, biofarma, technologie, logistiek en diensten te bevorderen – om zo onze landen veerkrachtiger te maken.

We staan samen ook voor heel wat uitdagingen: de vermenigvuldiging van conflicten, desinformatie en cyberaanvallen, hoge energieprijzen, kwetsbare toevoerketens en het gebrek aan juiste talenten op de arbeidsmarkt, om er maar een paar te noemen. Ze hebben niet alleen een impact op onze regeringen, maar ook op onze bedrijven en gezinnen. Tegelijk dagen ze ons uit om innovatieve oplossingen te bedenken.

Mijnheer de President, 
Dames en heren,

De omvorming van uw land tot een vrijemarkteconomie en het lidmaatschap van de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties hebben voor Litouwen een nieuw tijdperk ingeluid. Vandaag de dag heroriënteren onze economieën zich in de richting van groene energie, technologie en diensten. Die vooruitgang komt er niet vanzelf, maar vereist een sterke democratische betrokkenheid, een uitmuntend beleid en het vertrouwen van de burgers in de staat, zodat er een billijke verdeling komt van de vruchten van die vooruitgang.

Dames en heren, 

Precies die elementen onderscheiden ons van achterhaalde regimes. In tegenstelling tot hen zoeken we niet het isolement op en willen we geen welvaart bouwen ten koste van anderen. We zijn op ons best als we samenwerken en niemand aan de kant schuiven. De Belgische bedrijven en onze talrijke kenniscentra onderschrijven dat engagement. Ik nodig u dan ook uit om hen als uw bevoorrechte partners te beschouwen. Hopelijk wordt dit het startpunt voor heel wat vruchtbare uitwisselingen tijdens dit Forum.

Dank u.