Home / Agenda / Toespraak van Hare Majesteit de Koningin bij de Prijsuitreiking van de Koningin Mathildeprijs 2021

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin bij de Prijsuitreiking van de Koningin Mathildeprijs 2021

25 juni 2021

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin

Koningin Mathilde Fonds Prijsuitreiking

Kasteel te Laken, 25 juni 2021

 “Prachtig veerkrachtig” 

 

Dames en heren,

Beste jongeren,

Het voorbije jaar werd er veel gevraagd van ons allemaal om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ik heb al vaker mijn waardering uitgesproken voor alle jongeren die als verantwoordelijke burgers bijdragen om het veilig te houden voor iedereen en collectief solidair te zijn in onze gezamenlijke strijd tegen het virus.

Deze crisis heeft veel helden doen opstaan. Terzelfdertijd heeft ze ook een tol geëist in de maatschappij. Bij momenten was het loodzwaar voor ons allemaal. Ons sociaal weefsel werd door mekaar geschud: het onderwijs werd anders georganiseerd; de werkvloer zag er anders uit; sociale contacten werden tot een minimum herleid. En bovenal waren jong en oud heel bezorgd over hun toekomst. 

Hoe vaak hebben we niet gehoord

  • dat niet alle kinderen afstandsonderwijs kunnen volgen, gewoon omdat ze geen computer hebben;  
  • dat ze een  zinvolle tijdsbesteding zoeken om zich te uiten op artistiek vlak of op sportgebied;
  • dat ze bij hun leeftijdgenoten willen zijn op zoek naar hun zelfbeeld;
  • dat het geweld tegen kinderen is toegenomen en er meer aandacht moet zijn voor hun bescherming.

We hebben geleerd dat een gebrek aan perspectief nefast is voor ons dagelijks functioneren, en in het bijzonder voor ons mentaal welbevinden.  Onze mentale en fysieke weerbaarheid werd op de proef gesteld. Maar een negatieve ervaring kan ons ook sterker maken. Het Fonds dat mijn naam draagt, wenste daar onmiddellijk op in te spelen door initiatieven te steunen die de zelfredzaamheid van kinderen versterken.

Velen hebben een uitzonderlijke kracht getoond. Nieuwe ideeën werden geboren. We toonden veel creativiteit en een groot doorzettingsvermogen.

Meermaals werd gesproken over de kracht van veerkracht. Jongeren blijven alert, tonen flexibiliteit, maar hebben nood aan hoop en perspectief. Ze willen garanties over hun ontwikkeling en hun toekomst. En terecht.

Om al die redenen is het belangrijk om jongeren te ondersteunen om deze crisis te boven te komen. Het is belangrijk om jongeren te begeleiden, hen in staat te stellen om hun capaciteiten en talenten te ontdekken, om hun eigen innerlijke kracht te leren kennen. Op die manier kunnen ze enerzijds positief naar de toekomst kijken en anderzijds meer zelfvertrouwen opbouwen om oplossingen te vinden en anderen te helpen.

Ik heb het Fonds voorgesteld om projecten te steunen die de veerkracht van vooral de meest kwetsbare kinderen en jongeren een duwtje in de rug geven. Het doel is hen opnieuw vertrouwen te geven in hun eigen veerkracht en in hun vermogen om open te bloeien ondanks de moeilijke omstandigheden. Het gaat om initiatieven die uitgaan van de vaardigheden die kinderen en jongeren hebben moeten benutten gedurende de crisis en die hen kunnen helpen om hun zelfvertrouwen terug te winnen en de toekomst positief tegemoet te gaan. Die projecten brengen duurzame banden tot stand, zorgen voor solidariteit en toenadering, en komen de eigen veerkracht en die van de ander ten goede.

Op langere termijn moet de hele maatschappij –ouders, scholen, instellingen – zich vragen stellen over de manier waarop jongeren worden opgevoed tot verantwoordelijke burgers: actief, kritisch en toch solidair met de medemens. Kracht leren putten uit zichzelf vraagt soms ondersteuning en begeleiding gedurende jaren. Dit vormingsproces maakt ons tot wie we zijn vandaag.

De ingediende projecten spelen in op dit groeiproces.

Ik ben verheugd dat de jongerenjury dit in haar analyse heeft opgemerkt. Ze heeft een laureaat gekozen die jongeren voorbereidt op een volwassen leven; een project dat toekomstgericht werkt: het nodige zelfvertrouwen geven, jongeren mondig maken zodat ze hun stem kunnen laten horen weliswaar met wederzijds respect.

Voor de jongerenjury was het een unieke ervaring om samen te kunnen debatteren en zich echt betrokken te voelen bij een reële situatie uit de samenleving.

Het was een menselijke ervaring die u heeft toegelaten dieper in te gaan op een concreet actueel maatschappelijk thema: veerkracht. Het zijn evenwel de goede onderlinge contacten die door u het meest werden gewaardeerd. Die verbondenheid tussen jongeren vind ik juist heel mooi.

Bovendien wens ik alle leerkrachten te danken voor hun inzet tijdens deze COVID-periode die heel moeilijk was voor de studenten.  Uw begeleiding en aanmoedigingen waren onmisbaar tijdens het volledige besluitvormingsproces van de jongerenjury. U kunt trots zijn op het bereikte resultaat.

Ik hoop dat de vele initiatieven die het Fonds zal steunen, een eerste stap mogen zijn voor toenemend vertrouwen bij de jongeren, zodat ze met sereniteit kunnen groeien naar volwassenheid.