Home / Agenda / Toespraak van Hare Majesteit de Koningin - Koningin Mathilde Fonds Prijsuitreiking, Koninklijk Paleis

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin - Koningin Mathilde Fonds Prijsuitreiking, Koninklijk Paleis

26 april 2023

Dames en heren,
Beste jongeren,

Het thema ““ISEE | IDEA | IDO”, waarop het Koningin Mathilde Fonds sinds vorig jaar, gedurende drie jaar inzet, heeft als doel jongeren een brug te leren slaan tussen het ondersteunen van een maatschappelijk doel en het ondernemen.

De voorbije moeilijke jaren hebben een grote impact gehad op jongeren. Hun mentaal welzijn werd zwaar op de proef gesteld. Maar ze hebben ook getoond dat ze veel veerkracht hebben. Ze zijn heel alert. Vaak zien ze in hun omgeving – en in hun eigen leefwereld – situaties die ze als moeilijk of onrechtvaardig ervaren.  Toestanden waar ze graag op een constructieve manier verandering in willen brengen. Ze willen er zijn voor wie geïsoleerd leeft en niet gehoord wordt. Vooral als het moeilijk gaat – en de samenleving daar geen gepast antwoord op heeft.

Jongeren bruisen van de ideeën om het leven ook voor andere jongeren allemaal wat lichter en hoopvoller te maken. Ze blijven niet bij de pakken zitten en nemen graag het heft in eigen handen. Hun engagement is groot, evenals hun bereidheid om als vrijwilliger acties op te zetten waarvan de resultaten anderen ten goede komen. Ze willen hun dromen omzetten in daden ten bate van anderen. Maar hoe begin je daaraan? En vooral: hoe breng je een idee tot een goed einde?

Na het “ISEE” thema van vorig jaar, lag de nadruk in het tweede luik van ons “ISEE | IDEA | IDO”-project daarom op initiatieven waarbij jongeren zich belangeloos inzetten voor leeftijdgenoten die minder sterk in het leven staan.

Hun engagement is een krachtige hefboom die de betrokkenheid en verbondenheid in de maatschappij als geheel vergroot. Het komt niet alleen henzelf ten goede, het versterkt ook wie zij steun bieden in zijn of haar kunnen. 

Bovendien kunnen oplossingen die zij aanreiken inspirerend werken voor de volwassenen. Hun verrijkende kijk op de zaken kan – en moet – volwassenen aanzetten om de problemen ànders aan te pakken.

Aan de slag gaan met een idee en het concreet uitwerken vereist evenwel doorzettings- en organisatievermogen. Kunnen beslissen. En niet opgeven. 

Projecten van jongeren voor jongeren kunnen daarom rekenen op het Koningin Mathildefonds voor professionele begeleiding. Individuele en collectieve coaching versterken hun competenties en vaardigheden om een lokale ondernemer met impact te worden. Het is zo een inspirerend leerproces dat het hen levenslang zal bijblijven en hen zal sterken in hun persoonlijke ontwikkeling en hun kwaliteiten als ‘ondernemende’ burgers, in alle betekenissen van het woord.

Ik ben zeer verheugd te horen dat de reacties van de jongeren op de coaching van het voorbije jaar unaniem positief zijn. Wat mij uit hun commentaren vooral opviel is dat de deelnemers zeggen dat ze hiervan veel opgestoken hebben, niet alleen over zichzelf, maar ook over het leren van en omgaan met mekaar.

Want daar gaat het toch om: zelfvertrouwen opbouwen en deel zijn van verandering, hoe klein ook. Het leren efficiënt samenwerken in groep, en tegelijkertijd aan zelfreflectie doen. Samen zoeken naar alternatieven, wat het duurzame karakter van oplossingen ten goede komt.

En uiteindelijk draagt het doormaken van zo’n groeiproces wezenlijk bij tot het goed functioneren binnen een warme samenleving.

De laureaat van de Koningin Mathildeprijs – die straks wordt aangekondigd – bouwt mee aan een dergelijke samenleving. Alvast proficiat hiervoor.