Home / Agenda / Toespraak van Hare Majesteit de Koningin, Koningin Mathilde Fonds Prijsuitreiking, Koninklijk Paleis, 24 april 2024

Toespraak van Hare Majesteit de Koningin, Koningin Mathilde Fonds Prijsuitreiking, Koninklijk Paleis, 24 april 2024

24 april 2024

ISEE | IDEA | IDO

 

Dames en heren,
Beste jongeren,

De voorbije drie jaar heeft het Koningin Mathilde Fonds veel mooie initiatieven gesteund die het sociaal ondernemerschap aanmoedigen en bevorderen. Jongeren die opkomen voor andere jongeren, die een brug slaan tussen een maatschappelijk doel en het ondernemen. Het gaat van het vaststellen (ISEE – het zien) van een maatschappelijk probleem, over het uitwerken van een idee (IDEA), tot het nemen van waarden-gedreven en resultaatgerichte acties: IDO, ik doe.

Het leverde een grote diversiteit op aan ingediende projecten, verdeeld over alle mogelijke domeinen. Een terugblik hierop leert ons dat jongeren bewust en vol ambitie willen bijdragen aan onze maatschappij. Ze willen een verschil maken door naar oplossingen te zoeken voor problemen die ze in hun directe omgeving zien.

Dit afgelopen jaar legde het Fonds de nadruk op “doen”, het omzetten van dromen in daden. Om bij de begunstigde jongeren een duurzaam effect te genereren, moeten initiatieven heel doelgericht een idee vormgeven en uitvoeren.  Wat hierin telkens opvalt, is dat voor de jongeren vooral het menselijke aspect belangrijk is.  Het realiseren van verbindende en soms verrassende ontmoetingen tussen jongeren. Een groepscohesie tot stand brengen die onderling versterkend werkt: bij elkaar steun zoeken, elkaar bijstaan en de talenten die er zijn aanmoedigen. 

Men is er zich soms niet of te weinig van bewust, maar iedereen heeft talent. Dat talent inzetten is een krachtige hefboom voor zelfredzaamheid en om competenties te leren ontwikkelen die je levenslang kunt inzetten. Het versterkt het zelfvertrouwen en creëert mogelijkheden om op een duurzame manier mee te bouwen aan een warme samenleving.

Dat is het, waar het bij de jeugd om gaat.

Jongeren zijn altijd zoekende, vooral in hun groeijaren: ze zoeken naar zichzelf, hun innerlijke ik; ze zoeken naar hun plaats in de maatschappij; ze zoeken naar een zinvolle invulling van hun leven met het oog op een veelbelovende toekomst.

Leeftijdgenoten spelen hierin een heel belangrijke rol. Het leren van mekaar, het delen van motivatie en engagement zijn essentiële bouwstenen en verhogen de kansen op welslagen.   

Van het Fonds uit wordt aan de kandidaten een bijzondere inspanning gevraagd om een duurzaam initiatief op te zetten. Weliswaar onder begeleiding van volwassenen en met coachinglessen. Jongeren leren technieken aan om hun project op een duurzame basis te starten en met gezonde financieringsstructuren. Deze stimulerende coachingsessies doen de jonge deelnemers ervaren wat sociaal ondernemerschap echt betekent: verantwoordelijkheid krijgen en ook opnemen.

Het is ook een traject waar plaats is voor slagen en falen en waar toch de wil bestaat om door te gaan. Het laat ook toe om tijdig bij te sturen, zodra ze inzien wanneer iets niet haalbaar is.

Want leren omgaan met mislukking maakt jongeren sterker om hun toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. En zo treden ze ook de wereld van de volwassenheid binnen.

 

Beste jongeren,

De jongerenjury heeft ook dit jaar alweer blijk gegeven van een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

En zoals jullie zelf zeiden “We hebben ons getoond als kritische geesten”, “het was een ongelofelijke ervaring”, en verder: “We hebben een kant kunnen zien die hoop geeft voor een actief burgerschap” en “een leerproces voor later”.

In die geest hebben jullie de laureaat met grote eensgezindheid gekozen. 

Straks maken we kennis met jullie keuze. De laureaat biedt de kans aan jongeren met diverse achtergronden om hun grenzen te verleggen.  Kwetsbare jongeren vinden er een serene plek van rust en ontspanning en ontdekken er een wereld die ze eerder niet kenden. Het is voor hen een ware ontdekkingstocht in hun ontwikkeling en welzijn.

Nu al hartelijke gelukwensen aan de winnaar van deze editie!

En ik wil tot slot ook alle jongeren nogmaals van harte feliciteren met hun continue inzet.