Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de lunch aangeboden door Mijnheer Rui Moreira, Burgemeester van Porto

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de lunch aangeboden door Mijnheer Rui Moreira, Burgemeester van Porto

24 oktober 2018

Mijnheer de President,

Mijnheer de Burgemeester,

Ik dank u voor uw hartelijke woorden. De Koningin en ik zijn bijzonder verheugd opnieuw in Porto te zijn en danken u voor het aanbieden van deze lunch in dit prachtige Palácio da Bolsa, dat 150 jaar geleden door de handelsvereniging werd gebouwd. Het paleis op zich en deze Arabische zaal in het bijzonder vertellen het verhaal van de Portugese regio Norte en van het vele dat we gemeen hebben. Een prominente plaats in het internationale handelsverkeer met havens die de hele wereld bedienen. Een geografische ligging die zich leent voor mondiale connectiviteit. En natuurlijk een historisch erfgoed dat zonder meer uniek is.

Vandaag staan we beiden voor vergelijkbare uitdagingen. Brexit bijvoorbeeld. De welvaart van Portugal en België hangt in sterke mate af van uitvoer en daarom vormen de handelsbelemmeringen die als gevolg van brexit zeker te verwachten zijn, een belangrijk punt van zorg.  Het opvoeren van de handel en investeringen tussen Portugal en België zou hierop het antwoord kunnen zijn. De dubbele brug over de Douro die is gebouwd door het Belgische bedrijf Société Willebroeck kan ons alvast inspireren om nieuwe bruggen tussen onze landen te slaan. Laat mij een aantal van de talrijke mogelijkheden als voorbeeld geven.

Op dit eigenste moment overleggen onze delegaties over een duurzame blauwe economie en wisselen ze ideeën uit met innovatieve digitale start-ups. Onze gedeelde visie van een meer duurzame en innovatieve economie kan en zal tot tastbare resultaten leiden. Ook sociaal ondernemerschap biedt mogelijkheden omdat het bewijst dat sociale doelstellingen best samengaan met rentabiliteit en werkgelegenheid. Het is belangrijk onze sociale ondernemers de instrumenten aan te reiken om grensoverschrijdende projecten op te zetten. Tot slot maken we weliswaar deel uit van Europa, maar onze horizon reikt tot Afrika. Portugal en België delen een geschiedenis, een uitgebreide expertise en oprechte betrokkenheid in hun betrekkingen met Afrika. Daarom zijn wij uitstekend geplaatst om een bijdrage te leveren aan de verdieping van de economische betrekkingen met en de bevordering van investeringen in dit continent en een stevig fundament te helpen leggen voor de nieuwe Afrikaans-Europese alliantie.

Mijnheer de President,

Door stil te staan bij een aantal van deze mogelijkheden zou ik bijna vergeten dat ons bezoek aan het prachtige "Terra Lusa" ten einde loopt. U en uw burgers hebben ons ontvangen met groot professionalisme, een oprecht enthousiasme en een diepe genegenheid. We hebben ons helemaal thuis gevoeld en daar wil ik u van ganser harte voor bedanken. Ik betreur slechts één ding : dat ons bezoek aan Portugal maar drie dagen heeft geduurd en geen drie weken!

Dames en Heren, ik nodig u uit het glas te heffen op de gezondheid van de President van de Republiek.