Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de opening van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning bij de opening van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School

8 oktober 2020

Sire, Majesteit,
Mevrouw de Minister,
Generaals en Admiraals,
Dames en heren,

Vanavond vieren we, met de nodige luister, de opening van het academiejaar van de Koninklijke Militaire School. Deze prestigieuze instelling vormt jaar na jaar jongeren, om officier te worden, het toekomstige kader van ons leger. Plichtsgetrouwe mannen en vrouwen die zichzelf kunnen overstijgen, niet terugdeinzen voor een inspanning – en die te allen tijde bereid zijn hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Hun beroep vergt dat ze zich helemaal geven. Want ze zijn geroepen om hun land te dienen, zijn waarden en zijn aanzien. Soms ver van huis en vaak in moeilijke omstandigheden.

Dàt vieren we vandaag.

En jullie, beste leerlingen,

Wees fier op de keuze die jullie hebben gemaakt, het engagement dat jullie aangaan. Moedig en vastberaden hebben jullie al een deel van jullie parcours afgelegd.

Je hebt jezelf leren kennen, je sterkten en je beperkingen. Door samen te werken, door te delen, door samen een echt team te vormen.

Zo leren jullie snel de juiste beslissingen te nemen, jullie leren wat leiderschap is. Jullie voorbeeld zorgt ervoor dat de mannen en vrouwen aan wie jullie leiding geven graag doen wat hen wordt opgedragen. En dat ze hun taak foutloos uitvoeren. Jullie zullen hen erkennen voor het gedane werk, en zo hun respect en vertrouwen winnen.

Jullie zullen in je opdracht slagen, omdat jullie, in lijf en hart, de waarden van de Koninklijke Militaire School zullen hebben beleefd:

  • eergevoel
  • zelfdiscipline
  • inzet
  • moed
  • en respect.

Beleef ze ten volle, leef ernaar, die tijdloze waarden. Maar besef ook dat, in het leven zoals op het slagveld, het belangrijkste niet is om niet te vallen, maar steeds weer op te staan – en de helpende hand te aanvaarden.

Beste leerlingen-officier en officieren-leerling,

Doorheen jullie academische en militaire opleiding en persoonlijke vorming, geeft de Koninklijke Militaire School jullie een unieke bagage mee om de vele uitdagingen aan te gaan, die jullie nog zullen tegenkomen. Jullie zullen geconfronteerd worden met vragen waar we vandaag het antwoord nog niet op kennen. De bedreigingen waar we voor staan zijn hoe langer hoe complexer en talrijker. Voor het handhaven van de vrede en de bescherming van onze samenleving hebben we niet alleen militaire en spitstechnologische kennis nodig, maar ook een allesomvattend begrip van de wereld en zijn broze evenwichten.

Generaal, professoren en u allen die instaan voor de goede werking van deze academie,

Dankzij uw toewijding en dagdagelijks werk – en dat van uw voorgangers– is deze school, in 1834 opgericht door Leopold I, erin geslaagd zich perfect aan te passen aan een voortdurend veranderende wereld – en tegelijkertijd trouw te blijven aan haar mooie tradities.

Dank om de leerlingen van deze school zo uitstekend voor te bereiden op het veeleisende en boeiende beroep van officier.

Mevrouw en heren Admiraals en Generaals,

De Koninklijke Militaire School staat garant voor de onbetwiste kwaliteit van ons officierenkader, en bijgevolg ook van Defensie als geheel.

Ik weet hoezeer het land kan rekenen op ons leger. Het staat altijd paraat voor een veelheid aan moeilijke opdrachten: van militaire operaties in het buitenland tot het recente verlenen van steun bij het beheren van de COVID-crisis in eigen land. Ik wens u, en door u al onze militairen, hiervoor te bedanken.

Beste leerlingen-officier en officieren-leerling,

Ik wens jullie veel succes met jullie studies. Er wacht jullie een leerrijke en verrijkende loopbaan en toekomst.