Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen bij het diner, aangeboden door de Eerste Minister van Japan en Mevrouw Abe

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen bij het diner, aangeboden door de Eerste Minister van Japan en Mevrouw Abe

12 oktober 2016

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen
bij het diner, aangeboden door de Eerste Minister van Japan en Mevrouw Abe
Akasaka-paleis
12 oktober 2016

 Mijnheer de Eerste Minister,

Hartelijk dank voor de vriendelijke welkomstwoorden die u zojuist heeft uitgesproken. Het verheugt de Koningin en mijzelf opnieuw in Japan te zijn om de betrekkingen met uw mooie land, dat ons al lang na aan het hart ligt, verder te verdiepen.

Gisteren en vandaag hadden wij de gelegenheid om Hunne Majesteiten de Keizer en Keizerin en de andere leden van de Keizerlijke Familie opnieuw te ontmoeten en het met hen te hebben over de talrijke aspecten van verbondenheid tussen Japan en België. Ik wil u, Mijnheer de Eerste Minister, in het bijzonder danken voor de gastvrijheid die ons ten deel valt en voor de tijd die u, ondanks uw drukke agenda, voor ons wilt vrijmaken. Tijdens onze eerdere ontmoetingen in België, twee jaar geleden en opnieuw in mei van dit jaar, was ik aangenaam getroffen door de belangstelling die u voor ons land betoont.

Het was onze wens om ons voor dit staatsbezoek te laten vergezellen door een omvangrijke delegatie van ondernemers, universiteitsrectoren, musici en vele andere makers van onze bilaterale betrekkingen. Ik denk hierbij aan het bloementapijt met als thema Japan dat deze zomer de Grote Markt in Brussel sierde. Zo ook slaan deze mensen een brug naar onze nauwe banden in het verleden, maar zijn zij tevens de wegbereiders voor veelbelovende projecten. 

Mijnheer de Eerste Minister,

Dertig jaar geleden bracht ik voor het eerst een bezoek aan Japan. Het was mijn eerste reis naar het Verre Oosten en ik koester nog steeds een enorme bewondering voor uw land en zijn rijke beschaving, die moderniteit en traditie en collectieve en individuele dynamiek zo goed weet te verenigen. Sindsdien heb ik er tal van economische missies geleid en heb ik verschillende officiële reizen gemaakt en privébezoeken gebracht. Voor ons, Belgen, is Japan niet enkel een politieke bondgenoot, een handelspartner en de derde grootste economie ter wereld, maar in de eerste plaats een wereldmacht en een bevriend land.

Na de aardbeving die Japan in maart 2011 trof en waarbij 18 000 doden vielen en steden en dorpen werden verwoest, kreeg de wereld het echte Japan te zien: een land en een volk dat in moeilijke tijden zijn waardigheid bewaart en groots is in solidariteit. De gedrevenheid  en de daadkracht waarvan u keer op keer blijk geeft  bij crisissen en rampen zijn een voorbeeld voor ons allen.

De kracht die u voortdrijft in moeilijke tijden is dezelfde kracht die Japanse bedrijven in België en  Belgische bedrijven in Japan al vele  decennia aan de dag leggen. De bron van deze kracht is een sterk besef van het collectieve belang. Ze komt ook voort uit de hoge mate van verfijning van uw samenleving en het absolute streven naar kwaliteit. Ze is een stimulans voor iedereen die de kans heeft met u samen te werken. Ik verheug mij dan ook op de voortzetting en de hernieuwing van de Japanse investeringen in België en van de Belgische investeringen in Japan. Gezien de belangrijke en vruchtbare convergentie en complementariteit tussen onze landen is het de taak van onze regeringen deze samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen.

Deze kracht stelt u ook ten dienste van de hele wereld. Wij zijn erkentelijk voor uw onverdroten steun voor  vrede en ontwikkeling in de wereld. Deze steun komt op concrete wijze tot uiting in uw bijdrage aan de werking van de instellingen van de Verenigde Naties, uw gerichte acties op het gebied van ontwikkeling en uw initiatieven voor vredeshandhaving en vredesopbouw.

Als fungerend voorzitter van de G7 dit jaar geeft u krachtige impulsen om het hoofd te bieden aan mondiale uitdagingen, met name op het gebied van economie, handel, migratie en de strijd tegen terrorisme. De organisatie van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokyo in 2020 is een stimulerend vooruitzicht voor uw land en werkt begeesterend voor de hele wereld. 

België deelt uw geloof in multilateralisme en de behoefte aan instellingen die in staat zijn een antwoord te vinden op de uitdagingen van de mondialisering. Als stichtend lid van de Europese Unie blijven wij ook vandaag overtuigd van de enorme voordelen van deze samenwerking. België zal de toegevoegde waarde en de geloofwaardigheid van onze dialoog- en samenwerkingsstructuren zowel op Europees als op mondiaal niveau daadkrachtig blijven verdedigen. 

Mijnheer de Eerste Minister,

België en Japan zijn stabiele en betrouwbare partners voor elkaar. 150 jaar geleden was België het negende land dat diplomatieke betrekkingen aanknoopte met Japan. Al snel werd België de derde handelspartner. Sindsdien zijn de contacten op het gebied van economie, cultuur en maatschappij voor beide partijen een bron van inspiratie en verrijking gebleven. Het verheugt mij te zien dat deze samenwerking wordt voortgezet en versterkt.

en dorpen werden verwoest, kreeg de wereld het echte Japan te zien: een land en een volk dat in moeilijke tijden zijn waardigheid bewaart en groots is in solidariteit. De gedrevenheid  en de daadkracht waarvan u keer op keer blijk geeft  bij crisissen en rampen zijn een voorbeeld voor ons allen.

De kracht die u voortdrijft in moeilijke tijden is dezelfde kracht die Japanse bedrijven in België en  Belgische bedrijven in Japan al vele  decennia aan de dag leggen. De bron van deze kracht is een sterk besef van het collectieve belang. Ze komt ook voort uit de hoge mate van verfijning van uw samenleving en het absolute streven naar kwaliteit. Ze is een stimulans voor iedereen die de kans heeft met u samen te werken. Ik verheug mij dan ook op de voortzetting en de hernieuwing van de Japanse investeringen in België en van de Belgische investeringen in Japan. Gezien de belangrijke en vruchtbare convergentie en complementariteit tussen onze landen is het de taak van onze regeringen deze samenwerking zoveel mogelijk te bevorderen.

Deze kracht stelt u ook ten dienste van de hele wereld. Wij zijn erkentelijk voor uw onverdroten steun voor  vrede en ontwikkeling in de wereld. Deze steun komt op concrete wijze tot uiting in uw bijdrage aan de werking van de instellingen van de Verenigde Naties, uw gerichte acties op het gebied van ontwikkeling en uw initiatieven voor vredeshandhaving en vredesopbouw.

Als fungerend voorzitter van de G7 dit jaar geeft u krachtige impulsen om het hoofd te bieden aan mondiale uitdagingen, met name op het gebied van economie, handel, migratie en de strijd tegen terrorisme. De organisatie van de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen in Tokyo in 2020 is een stimulerend vooruitzicht voor uw land en werkt begeesterend voor de hele wereld. 

België deelt uw geloof in multilateralisme en de behoefte aan instellingen die in staat zijn een antwoord te vinden op de uitdagingen van de mondialisering. Als stichtend lid van de Europese Unie blijven wij ook vandaag overtuigd van de enorme voordelen van deze samenwerking. België zal de toegevoegde waarde en de geloofwaardigheid van onze dialoog- en samenwerkingsstructuren zowel op Europees als op mondiaal niveau daadkrachtig blijven verdedigen. 

Mijnheer de Eerste Minister,

België en Japan zijn stabiele en betrouwbare partners voor elkaar. 150 jaar geleden was België het negende land dat diplomatieke betrekkingen aanknoopte met Japan. Al snel werd België de derde handelspartner. Sindsdien zijn de contacten op het gebied van economie, cultuur en maatschappij voor beide partijen een bron van inspiratie en verrijking gebleven. Het verheugt mij te zien dat deze samenwerking wordt voortgezet en versterkt.

Dames en heren,

Ik nodig u uit het glas te heffen op de gezondheid van Hunne Majesteiten de Keizer en de Keizerin en op de gezondheid van de Eerste Minister en Mevrouw Abe.