Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op de lunch aangeboden door de Heer Reiner Haseloff, Minister-President van Sachsen-Anhalt ter gelegenheid van het officieel bezoek aan Thüringen en Sachsen-Anhalt in Duitsland

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op de lunch aangeboden door de Heer Reiner Haseloff, Minister-President van Sachsen-Anhalt ter gelegenheid van het officieel bezoek aan Thüringen en Sachsen-Anhalt in Duitsland

10 juli 2019

Mijnheer de Minister-President,

Ik dank u voor uw vriendelijke woorden en voor de mooie verwelkoming die de Koningin en mij sinds onze aankomst vanochtend in Sachsen-Anhalt werd aangeboden.

Het is voor ons een groot genoegen hier in Lutherstad Wittenberg ons bezoek aan uw Land aan te vatten. De bijdrage van de geleerde Maarten Luther aan de Europese geschiedenis en cultuur kan moeilijk overschat worden. Vandaag hebben onze Europese samenlevingen weer nood aan herbronning en zingeving. Duitsland en in het bijzonder uw regio zijn een voorbeeld van succesvolle samenwerking tussen culturen en religies. 

Zoals gisteren in Thüringen is het voor mijzelf en voor de Belgen belangrijk de historische banden met uw Land in herinnering te brengen. In Sachsen-Anhalt, meer bepaald in Wettin, staat de wieg van mijn familie. Onze stamvader Theodoric I lag duizend jaar geleden aan de oorsprong van het geslacht van de graven van Wettin, die later hertogen van Sachsen zouden worden. Het wapenschild van uw Land draagt net zoals het mijne, met fierheid, de kleuren van het oude Hertogdom Sachsen. Ook tussen onze volkeren zijn de relaties eeuwenoud. Getuige hiervan het Fläming gebied rond Wittenberg, waar vele Vlamingen naar uitweken in de 12de eeuw.

Dit bezoek staat natuurlijk ook in het teken van de culturele banden tussen onze Landen. Duits is een van de drie officiële landstalen in België. De kennis van elkaars taal vervult een brugfunctie en is steeds een bron van persoonlijke verrijking. We kunnen hierbij stilstaan bij een mooi voorbeeld van kruisbestuiving in ons recent verleden. Dessau viert de 100e verjaardag van Bauhaus, een artistieke beweging waarvan de Belgische architect en kunstenaar Henry van de Velde een voorloper was. Het verheugt de Koningin en ik dan ook zeer deze namiddag het Bauhaus instituut van Walter Gropius en de Meisterhäusern te kunnen bezoeken.

Met ons bezoek willen we tenslotte ook de economische banden benadrukken. We hebben hierbij specifieke aandacht voor de economische reconversie na de Duitse eenmaking en de uitdagingen en opportuniteiten die daarbij horen. De chemische site Infraleuna die we deze namiddag zullen bezoeken toont aan hoe doortastend management en een langetermijnvisie de beste kansen biedt op een bloeiende economie en de socio-economische ontwikkeling die daarmee mogelijk wordt.  

Mijnheer de Minister-President,

Dames en Heren,

Tussen de hoofdsteden van Duitsland en België bestaat een permanent en succesvol overleg rond bilaterale, Europese en mondiale aangelegenheden. Dit overleg mag steunen op veel ruimere vriendschapsbanden. De Länder in Duitsland en de regio’s en gemeenschappen in België maken integraal deel uit van de verscheidenheid en rijkdom van onze landen. Ze vormen samen onze unieke regionale, nationale én Europese identiteit.

Dames en Heren,

Ik verzoek u allen om recht te staan (…). Ik nodig u uit uw glas te heffen op de gezondheid van Minister-President Reiner Haseloff en Mevrouw Gabriele Eckelt-Haseloff.