Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het staatsbanket aangeboden door de Bondspresident ter gelegenheid van het Staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het staatsbanket aangeboden door de Bondspresident ter gelegenheid van het Staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland

5 december 2023

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het staatsbanket aangeboden door de Bondspresident ter gelegenheid van het Staatsbezoek aan de Bondsrepubliek Duitsland

Schloss Bellevue, 5 december 2023

 

Mijnheer de Bondspresident,

Het is een heel bijzonder genoegen door u te worden verwelkomd voor ons Staatsbezoek. We liepen vandaag door de iconische Brandenburger Tor, die staat voor vrede, eenheid en verbondenheid. Dit vormde de perfecte intrede voor ons treffen. De banden tussen onze landen zijn ijzersterk. Mijn voorvaderen zijn door hun historische rol innig verknocht met de totstandkoming van uw natie. De Duitse taal en onze gedeelde grens verbinden ons lot.

Sinds eeuwen delen onze regionen in de Duitse cultuur. Zij bevat een fundament van ridderlijke standvastigheid en betrouwbaarheid. Dit is herkenbaar in het handelsmerk van degelijkheid, kwaliteit en precisie, dat we zo bewonderen. Net als in de grote zorg voor technische opleiding en vakmanschap. Onze beste studenten komen graag studeren in het Land der Dichter und Denker.

Het rijke Duitse geestesleven blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie. Zo zijn de Duitse filosofen diep doorgedrongen tot het innerlijke van de mens, op zoek naar de grens tussen subject en object, tussen vrije wil en morele wet. In de Duitse taal, de kunst en de muziek vinden we zowel deze diepgang terug, als onnoemelijke schoonheid. We zien haar ook in uw uitgestrekte land, met haar heldere meren en oeroude wouden. Schoonheid en de menselijke zoektocht naar betekenis komen er prachtig samen. Om het met Hölderlin te zeggen: Das Schönste ist auch das Heiligste.

Die zoektocht zetten we tot op vandaag voort. Hoe uw land het bij momenten moeilijke verleden liet vervellen tot een sterker heden, heeft mijn grootste bewondering. Of het nu gaat om de Duitse eenwording, het herstel na de tweede wereldoorlog of de hereniging in 1990, telkens slaagden de Duitsers erin om tot een nieuw geheel te komen, een gedeelde unie van voorspoed en van democratie. Zo kreeg ook het Europese project vorm. Onze Unie blijft het grootste en meest duurzame vredesproject in de geschiedenis.

De Bondsrepubliek voert de democratische rechtstaat, de menselijke waardigheid en vreedzame conflictoplossing hoog in het vaandel. Europa’s meest bevolkte land erkent het belang van kleinere staten en minderheden, en hanteert gematigdheid. Dat maakt ons tot sterke multilaterale partners, ook nu de vrede op de proef wordt gesteld in Oekraïne, in het Midden-Oosten, en op zoveel andere plaatsen. Demokratie ist kein fester besitz. Zij moet telkenmale opnieuw worden verworven. Dat geldt tevens voor het vraagstuk van de EU-uitbreiding, dat de roep om vrijheid en veiligheid beoogt te beantwoorden.

Met Europa nemen we ongeziene maatregelen voor het klimaat. In 1951 bundelden we de krachten rond kolen en staal. Vandaag zijn hernieuwbare energiebronnen en koolstofopvang de drijvers van de energietransitie, waarin België pioniert. Ons land is een essentiële schakel voor de doorvoer van energie naar Duitsland. Via de Noordzeetoppen werken we aan de slimme verdeling van schone energie uit de Noordzee. Aan uw Baltische kust bouwden we windvermogen voor driehonderdduizend gezinnen. Deze oplossingen zijn hard nodig, nu de industrie en de huishoudens zekerheid verwachten. Alléén krijgt geen enkel land dit voor elkaar. Deze nooit eerder geziene samenwerking met Duitsland toont dat België deel is van de oplossing voor de vele uitdagingen.

Mijnheer de Bondspresident,

Het vrijwaren van onze industriële en technologische competitiviteit stellen we ook in ons bezoek aan Saksen centraal. Dit oude land van mijn stamvaders is uitgegroeid tot een technologische sterkhouder. Belgische kennisinstellingen zetten er hun unieke knowhow in voor de productie van micro-elektronica. Samen bouwen we aan een strategisch robuust Europa.

Ik kijk ook uit naar onze ontmoetingen van morgen in Berlijn, rond ruimtevaart en arbeidsmarkt. Voor veel Belgen werd deze stad een tweede thuis. We houden van Berlijn, die staat voor creativiteit, openheid en vernieuwing. Vereint im Herzen Europas, zo kondigt de Europabeker zich volgend jaar aan. Onze beide teams, en wij als hun grootste supporters, maken alvast de borst nat.

Mijnheer de Bondspresident,

We bespraken vandaag moeilijke thema’s, die onze burgers bezighouden: geopolitieke onzekerheid, migratie, de sociaaleconomische uitdagingen, en extremisme. Maar het blijft niet bij overleg. Op vlak van politiek, economie, energie, cultuur, onderwijs, maatschappij en op het internationale toneel zijn de concrete resultaten van de samenwerking tussen onze landen meer dan tastbaar. Als we de grote uitdagingen van deze tijd willen overkomen, zijn dialoog én daadkracht essentieel. Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein. zoals Hannah Arendt stelt in haar Vom tätigen Leben.

Welnu, ik hoop uit de grond van mijn hart dat we op die actieve manier ver[1]der kunnen bouwen aan de toekomst van onze relaties, van Europa en van de democratie.

Dames en heren,

Mag ik u uitnodigen het glas te heffen op de gezondheid van Bondspresident Steinmeier en Mevrouw, en op de innige vriendschap tussen Duitsland en België.