Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het Staatsdiner aangeboden door Hunne Majesteiten de Keizer en de Keizerin van Japan

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen op het Staatsdiner aangeboden door Hunne Majesteiten de Keizer en de Keizerin van Japan

11 oktober 2016

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen
op het Staatsdiner aangeboden door

Hunne Majesteiten de Keizer en de Keizerin van Japan
Keizerlijk Paleis
11 oktober 2016

Sire, Majesteit, Keizerlijke Hoogheden,

De Koningin en ikzelf danken Uwe Majesteiten voor Hun ontvangst en voor de bijzonder vriendelijke woorden die Uwe Majesteit zo-even heeft uitgesproken. Andermaal zijn wij geroerd door de fijngevoelige blijken van attentie en gastvrijheid die wij sinds onze aankomst hebben mogen ervaren.

Onze aanwezigheid deze avond past in een lange traditie van respectvolle en vriendschappelijke betrekkingen tussen onze families en onze volkeren. Koning Boudewijn en Koningin Fabiola waren Uw tijdgenoten en Uw vrienden. In de loop der jaren is een verbondenheid gegroeid en is een band van oprechte genegenheid gesmeed waarvan wij ons nu nog deelgenoot mogen voelen.

Uiteraard denk ik met een warm gevoel terug aan mijn eerdere officiële reizen of privébezoeken waarop ik telkens weer de kans kreeg Japan beter te leren kennen. Mijn eerste bezoek vond plaats in 1985 samen met Koning Boudewijn. Bij andere gelegenheden werd ik onder de welwillende begeleiding van Kroonprins Hiro in de Japanse cultuur ingeleid, en het verheugt me hem samen met Prinses Masako nogmaals te mogen ontmoeten. In het kader van de economische missies, waarvan de meest recente samen met Koningin Mathilde plaatsvond, amper één jaar voor mijn troonsbestijging, heb ik telkens weer de talrijke en vruchtbare synergiën tussen onze volkeren kunnen vaststellen.

Dit jaar vieren wij de 150e verjaardag van de ondertekening van het vriendschapsverdrag tussen onze beide landen. Dit is een belangrijke mijlpaal voor onze moderne staten, ook al hebben onze volkeren al sinds het eind van de 16e eeuw elkaar leren kennen en bij elkaar inspiratie gevonden.

België ontwikkelde een bijzondere aandacht en bewondering voor de verfijnde beschaving en cultuur van Japan.  De artistieke expressievormen van Japan waren een inspiratiebron voor tal van Belgische kunstenaars en lagen mede aan de basis van de Art nouveau. De prachtige natuurvoorstellingen gaven ook een bijzondere impuls aan de decoratieve kunsten. Koning Leopold II deelde deze fascinatie en in 1901 besliste hij in het park van het Koninklijk Paleis van Laken de Japanse Toren te laten bouwen. Deze bijzondere interesse verklaart ook het recordaantal bezoekers van het cultuurfestival Europalia Japan in 1989, een record dat tot op heden nooit werd geëvenaard. Vandaag koesteren wij nog steeds eenzelfde bewondering voor de kunstzinnigheid van uw prenten, de uitgepuurde vorm van uw haiku’s en de vindingrijkheid van uw regisseurs. En dan hebben we het nog niet gehad over de virtuositeit van uw musici die elk jaar deelnemen aan de Koningin Elisabethwedstrijd.

Op economisch en handelsgebied en op academisch niveau zijn onze landen sinds vele jaren erin geslaagd daadwerkelijk naar elkaar toe te groeien. Het is met vreugde en trots dat wij een grote Japanse gemeenschap verwelkomen die een aanzienlijke bijdrage levert aan de diversiteit en de culturele rijkdom van ons land.

Voor tal van Japanse en Belgische bedrijven hebben onze beide landen in hun respectieve regio gefungeerd als bruggenhoofd. Van meet af aan voelden we ons aangesproken door de bedrijfscultuur die zo eigen is aan de Japanse samenleving waarin het evenwicht tussen collectief belang en individuele motivatie vooropstaat. Deze groepsdynamiek is een troef die moet behouden blijven in een tijd waarin het individualisme overal veld wint.

Japan heeft in de loop van zijn geschiedenis herhaaldelijk blijk gegeven van het bijzondere vermogen om een open geest voor moderniteit te verzoenen met de eerbiediging van traditionele waarden.  Deze ingesteldheid, die u tot eer strekt, drukt zich ook uit in uw trouw in de vriendschap en in het engagement. Zij is des te meer noodzakelijk in een tijd van snelle veranderingen en korte termijn denken.

Uw samenleving staat net als de onze onder grote druk door de mondialisering en de constante stroom van nieuwe technologieën, die voor de toekomst even beloftevol als risicovol kunnen zijn. Uw gehechtheid aan de menselijke waarden en uw zin voor de lange termijn zijn tegelijkertijd een baken van stabiliteit en de beste garantie voor duurzame ontwikkeling.

De waardigheid en de moed die het Japanse volk na de aardbeving van 2011 heeft getoond, staat ons nog helder voor de geest.  De manier waarop u zich samen sterk maakt,  samen weer opstaat en samen opnieuw naar de toekomst kijkt, dwingt bewondering af.

Sire, Majesteit,

U belichaamt de vele kwaliteiten van Japan die ik net in het kort heb geschetst. U deelt de vreugde en het leed van heel Uw volk. Vanuit het diepst van ons hart brengen wij U hulde voor het voorbeeld van trouw, wijsheid en goedgunstigheid dat U voor Uw volk en de rest van de wereld bent.

Dames en Heren,

Ik nodig u uit het glas te heffen op de gezondheid van Hunne Majesteiten de Keizer en de Keizerin.