Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen - staatsdiner India

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen - staatsdiner India

7 november 2017

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen
op het Staatsbanket aangeboden door

Zijne Excellentie Ram Nath Kovind, President van India

Rashtrapati Bhavan, dinsdag 7 November 2017

 

 

Mijnheer de President, Koningin Mathilde en ikzelf danken u voor de hartelijke ontvangst deze ochtend en voor de vriendelijke woorden die u zo-even tot ons hebt gericht. 

Mijnheer de President, Excellenties, Dames en Heren,

“Satyam eva jayate”, “Waarheid alleen zegeviert”. Alleen wat waar en achtenswaardig is, zal zegevieren. Zeventig jaar geleden maakte uw land deze wijze woorden uit het 2500 jaar oude schrift de Mundaka Upanishad, tot zijn nationale devies. In de hedendaagse complexe wereld is het meer dan ooit van toepassing. We houden het in gedachten tijdens ons bezoek aan India. 

Net als vele Belgen die uw land bezoeken en samen met de leden van de delegatie, delen wij een groot gevoel van respect en bewondering voor India. Voor uw eeuwenoude en rijke cultuur, die ons vervult met ontzag en ons blijft bezielen. Voor de grootsheid en de erfenis van uw staatshoofden, gaande van keizers als Ashoka en Akbar tot Mahatma Gandhi. Voor de zo kenmerkende religieuze verdraagzaamheid, zoals blijkt uit de wijze woorden van de meer dan 3500 jaar oude Rig Veda “Aan wat één is geven de wijzen vele namen”. Voor de energieke en vreedzame wijze waarop u de grootste democratie ter wereld vorm geeft. Voor de dynamiek van uw economie en voor de manier waarop u in vele gebieden wereldwijd het voortouw neemt. 

Door de eeuwen heen hebben België en India een band gesmeed op basis van vertrouwen. In 1723 gingen voor het eerst schepen van de Ostend Company voor anker aan de oevers van de Hooghly. Dat was het begin van een gestage groei van handel en investeringen.   Ondernemers, wetenschappers en kunstenaars wisselden vaardigheden en werkmiddelen uit. Zo  brachten ze beide landen dichter bij elkaar en deelden ze interesses op de meest uiteenlopende gebieden. Indiërs en Belgen hebben altijd gehandeld vanuit een oprecht gevoel van wederzijdse solidariteit. In de 19e eeuw richtten Belgische congregaties scholen en ziekenhuizen op in India. In de Grote Oorlog lieten duizenden Indiase soldaten het leven aan het westelijk front. Door de eeuwen heen stonden we meer dan eens schouder aan schouder en gingen we samen uitdagingen aan. Dat zal zo blijven. 

Met nieuwe uitdagingen in het vooruitzicht, is het een geruststellende gedachte dat we op een stevige basis kunnen verder bouwen. De wereld is een dorp geworden. Wereldwijd zijn ontwikkelingsdoelstellingen vastgelegd en onze landen kunnen elkaar helpen om ze te bereiken.  De Indiase regering zette ambitieuze projecten op zoals Digital India, Make in India, Skill India, Start Up India, Smart Cities en Clean Ganga. Ze stemmen overeen met soortgelijke projecten die in België en andere Europese landen ontwikkeld worden. Een efficiënte overheid, de strijd tegen ongelijkheid, de hervorming van de arbeidsmarkt: daar maken we allemaal werk van. De context is dan misschien verschillend maar we kunnen van elkaar leren. Of zoals uw Eerste Minister het dit jaar verwoordde op Onafhankelijkheidsdag: “Badal sakte hai”, samen “is verandering  mogelijk”. 

In het verhaal van de Europese eenmaking heeft België altijd een hoofdrol gespeeld. België ligt in het hart van Europa, Brussel is de hoofdstad van de Europese Unie. India en Europa hebben allebei de grootte van een continent. Beide herbergen vele culturen en talen. Beide onderschrijven dezelfde waarden die de kern vormen van vrije en open samenlevingen. Door zijn ligging op het kruispunt van Europese culturen en talen, wil België dit partnerschap helpen versterken en voor India het portaal naar Europa zijn.

 Het werk Hitopadesha dateert uit de 8e eeuw en was bedoeld als leidraad bij de opvoeding van prinsen. Een van de adviezen in het eerste hoofdstuk luidt: “Sluit vriendschap met goede mensen en de vriendschap zal blijven duren.” Dit staatsbezoek is een goede gelegenheid om onze echte en veelbelovende vriendschapsband te versterken. Laten we dit voornemen kracht bijzetten door rechtstaand een toast uit te brengen. (...) Excellenties, Dames en Heren, mag ik u vragen het glas met mij te heffen op de gezondheid van de President van de Republiek India en van Mevrouw Kovind.