Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen ter gelegenheid van het Staatsbanket ter ere van Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg, Kasteel van Laken, 16 april 2024

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning der Belgen ter gelegenheid van het Staatsbanket ter ere van Zijne Koninklijke Hoogheid de Groothertog van Luxemburg, Kasteel van Laken, 16 april 2024

16 april 2024

Enkel het gesproken woord geldt

Koninklijke Hoogheden, beste Henri, beste Maria Teresa,

Het is voor Mathilde en mij een groot genoegen om u te mogen verwelkomen na het warme onthaal dat ons in 2019 bij u te beurt viel!

Sinds die ontmoeting is de wereld erg veranderd, maar om de turbulente tijden en beproevingen der geschiedenis te doorstaan, zijn er de woorden van grote denkers die ons inzicht en troost kunnen schenken. Zo zijn er volgens Goethe ‘twee blijvende zaken die we ons nageslacht kunnen meegeven: wortels en vleugels’.

Om toekomstige uitdagingen de baas te kunnen, moeten we inderdaad beschikken over stevige wortels. Welnu, onze gezamenlijke wortels, zowel die van onze families als onze volken, zijn verankerd in een bodem die uitzonderlijk rijk is op menselijk, cultureel en spiritueel gebied. Op het kruispunt van de Latijnse en Germaanse wereld hebben onze beide landen met hun Bourgondisch en Lotharings erfgoed zich in de loop van de geschiedenis erg vindingrijk, om niet te zeggen geniaal getoond. Het Lam Gods van de gebroeders van Eyck, dat u morgen zal kunnen bewonderen in Gent, is een luisterrijk voorbeeld van het adagium: ‘Schoonheid zal de wereld redden.’

Vandaag is het in het hart van Europa dat we onze vleugels uitslaan, door een niet-aflatende inzet voor het Europese project. Van bij de oprichting van dit project heeft onze gedeelde visie van een verzoend en genereus Europa het mogelijk gemaakt om samen diverse uitdagingen aan te gaan, denk aan onze veerkracht tijdens de coronapandemie of onze solidariteit en ons kordaat antwoord met betrekking tot de inval van Rusland in Oekraïne, de vele mensenlevens die daarbij te betreuren zijn en de vernielingen die worden aangericht.

Koninklijke Hoogheid,

Hoewel de oplossing voor deze uitdagingen het kader van onze bilaterale betrekkingen overschrijdt, zijn onze samenwerkingsverbanden en convergenties een toonbeeld van inspiratie en hoop voor heel Europa. 

Zo hebben wij onze defensievermogens versterkt door meer integratie. De binationale eenheden die we donderdag zullen bezoeken, vervullen ons dan ook met gepaste fierheid.  

Op het gebied van infrastructuur, logistiek, telecommunicatie en dienstverlening tonen we dat we sterker staan wanneer we onze krachten bundelen. Daarnaast ijveren we samen met wetenschappelijke en industriële spelers voor een ambitieus Europees ruimtevaartbeleid. 

Tijdens ons bezoek overmorgen aan Luik, een stad waar zoveel Luxemburgers voortstuderen, zullen we zien dat er zeer nauwe banden zijn tussen de academische en de economische wereld.

Last but not least getuigen de Fondation de Luxembourg en onze Koning Boudewijnstichting van een diepgaand humanisme en aandacht voor de meest kwetsbare leden van onze samenleving, waarden die onze volken verbinden.

Dit zijn stuk voor stuk voorbeelden van ons vermogen om samen aan de toekomst te bouwen, op de stevige grondvesten van de Europese Unie.

Koninklijke Hoogheid,
Dames en heren,

Vanop de Kirchberg en de Corniche, het mooiste balkon van Europa dat zich uitstrekt over de oude vestingmuren van hun hoofdstad, klopt het hart van de Luxemburgers sneller dan ooit voor Europa. Vastberaden aan uw zijde, doen wij Belgen de sterren van het Europese embleem fonkelen en vertolken we de stem van Europa via het Belgisch voorzitterschap.

Meer dan ooit is onze verbintenis tot het Europese ideaal onmisbaar. Zoals ik enkele dagen geleden nog aan het Europees Parlement heb gezegd, is Europa het aan zichzelf verplicht een geloofwaardig antwoord te bieden op de gevaren van populisme, extremisme en desinformatie. Laten we met onze sterke wortels en begeesterde vleugels tegenwind blijven geven.

Ik zou daarom, Koninklijke Hoogheden, hulde willen brengen aan de Luxemburgse natie die erin slaagt te blijven wie ze is: ‘mir wëlle bleiwe wat mir sinn’. Ze weet met  andere woorden haar identiteit en cultuur te bewaren, en is tegelijk in staat zich voortdurend aan te passen en heruit te vinden.

Het thuisland van ‘Ons Heemecht’ is een gemeenschappelijk huis waar meer dan honderdzeventig nationaliteiten en tal van Europese instellingen verblijf houden en bijdragen aan de dynamische uitstraling van het Groothertogdom Luxemburg.

Koninklijke Hoogheid, uw land is groots door zijn ambitie, lef en strategische houding. Ik vind die Luxemburgse instelling terug in de woorden van de grote Luxemburgse dichteres Anise Koltz: ‘Bij elk ochtendgloren is daar de belofte van eeuwigheid.’

Dat het respect voor onze wortels en het elan van onze vleugels ons Europa mogen inspireren en aanmoedigen, zoals wordt bezongen in de laatste strofe van uw volkslied: ‘Looss viru blénken d'Fräiheetssonn, déi mir sou laang gesinn!’ ‘Laat voort schitteren de vrijheidszon, die wij zo lang zagen!’

Met deze belofte dat onze volken vrij en verlicht zullen blijven, verzoek ik u, dames en heren, om het glas te heffen op de gezondheid van Groothertog Henri en Groothertogin Maria Teresa, op uw verjaardag, beste Henri, die we blij zijn vandaag met u te mogen vieren, en op de diepgaande vriendschap tussen Luxemburg en België!