Home / Agenda / Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth.

Toespraak van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid van de achttiende verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth.

25 oktober 2019

Lieve Elisabeth,

Vandaag word je achttien – en we zijn zeer gelukkig om die belangrijke stap in je leven hier samen met jou te vieren.

Toen ik achttien werd, hielden twee vragen mij bezig: Wie ben ik eigenlijk? En: Wat kan ik van mijn leven maken? Ik weet dat diezelfde vragen ook bij jou spelen, zoals ook bij jouw leeftijdgenoten. Want dat is nu eenmaal eigen aan de jeugd, dat je je weg zoekt en het verschil wilt maken.

De jeugd is, telkens weer, een nieuwe bron van energie voor de samenleving. Jouw generatie in het bijzonder heeft een scherp inzicht in de maatschappelijke vraagstukken, de klimaat- en milieukwesties waar we vóór staan. Jullie streven naar een rechtvaardiger, billijker en meer solidaire maatschappij. Jullie zijn doordrongen van het feit dat onze natuurlijke hulpbronnen niet onuitputtelijk zijn. Jullie beseffen maar al te goed, dat we anders zullen moeten gaan leven. Dat maakt jullie kritisch maar ook vindingrijk en creatief.

Zoals alle jongeren verlang je naar vrijheid. Vrij zijn – op je eigen benen staan en ook je verantwoordelijkheid opnemen. Je openstellen voor de ander, voor het onverwachte, voor het onbekende. Het is geloven in jezelf. Maar ook: je beperkingen aanvaarden en je fouten erkennen. Vrij zijn, dat is je eigen leven omarmen en richting geven.

Lieve Elisabeth,

Je moeder en ik zijn heel blij dat je onze dochter bent. We zijn trots op jou, op hoe je in het leven staat. Wees niet bang voluit voor het leven te gaan, de uitdagingen met beide handen aan te pakken. Het zijn even zoveel kansen om jezelf en de anderen beter te leren kennen. Je hebt zoveel uitstraling, zoveel kwaliteiten – ik weet zeker dat je de mensen rondom jou veel geluk zult brengen.

België put zijn rijkdom en kracht uit zijn diversiteit en zijn menselijk kapitaal.

De monarchie is in de eerste plaats een menselijke instelling. Ze staat ten dienste van de mensen, in het bijzonder de meest kwetsbaren. Dat is de ware betekenis van de uitdrukking: “Koning der Belgen”. De monarchie heeft als taak het beste in eenieder naar boven te laten komen. Elke Koning of Koningin vult die taak in volgens zijn of haar eigen persoonlijkheid.

De Leopoldsorde die ik je zo meteen zal overhandigen is een nationale orde die door onze voorvader Leopold I in het leven is geroepen. Die onderscheiding maakt daarom ook deel uit van onze familiegeschiedenis. Ze staat symbool voor de waardigheid van ons land en van onze familie. Ik hoop dat je dit zult zien als een aanmoediging en een teken van vertrouwen. 

Gelukkige verjaardag, mijn lieve Elisabeth. Sla je vleugels uit. Wees gelukkig. Ik wens het je, wij allen samen, wensen het je van ganser harte toe.